Reply To: Hvem kan bli medlem i fremtiden?

#4111
Ole Gustafsson
Participant

Efter diskussion på kongressen 13-14-15 oktober 2017 ang. motion om medlemskap för de som studerar kommunikologi (typ associerad medlem), konstateras att det kommer medföra konsekvenser, gränsdragningar, adm. svårigheter tex bevaka medlemsregister, fakuror och kravbrev mm.
Beroende av ovanstående samt att medlemsantalet (fnv.) ökar i föreningen beslöt styrelsen på styrelsemöte 19 okt 2017 att “parkera” frågeställningen till framtiden.