Hva er en kommunikolog

Kommunikologi

Kommunikologi er en tverrfaglig metadisiplin som er utviklet med taksonomi og terminologi samt definert i 2001 av de norske pedagogene Truls Fleiner og Jorunn Sjøbakken.

Definisjoner av Kommunikologi

  1. Studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring når all opplevelse og all adferd er valgt definert, beskrevet og forstått som kommunikasjon.
  2. Læren om / studiet av det som er felles i forandrings-/utviklingsprosesser.

Direkte oversatt betyr ordet kommunikologi ”læren om det som er felles”.

Med disiplin menes et studie- og kunnskapsområde.

Med metadisiplin menes en disiplin som studerer andre disipliner.

Tverrfaglig metakompetanse

Gjennom studier i kommunikologi tillegner kommunikologer* seg tverrfaglig metakompetanse.

Kommunikologer kan gjennomføre filtrering og kvalitetsevaluering samt bidra i forandringsarbeid med disiplinens begreper som filter ved studier av metoder, modeller, teorier, forskning og praksis innenfor, samt utøvere av, forandringsarbeid.

Kommunikologforeningens fagdokumentasjon

*Med kommunikologer mener Kommunikologforeningen:

  • Den som har gjennomført utdanningsprogram i regi av Fleiner & Sjøbakken (Studio KomFor/Skandinavisk Institutt for Kommunikologi) frem til sertifikat på avansert nivå (metanivå) i kommunikologi, samt den med tilsvarende/motsvarande utdanningsprogram/utbildningsprogram, og den med sertifikat før/innan begrepene kommunikologi og kommunikolog ble innført.
  • Den som har gjennomført tilsvarende/motsvarande utdanning/utbildning/studier via program som er kongruent med «Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi», utgitt av Kommunikologforeningen.