Medlemskap

Hvem kan være medlem

Kommunikologer er velkommen som medlem i foreningen.

Med kommunikolog mener vi:

  • Den som har gjennomført utdanningsprogram i regi av Fleiner & Sjøbakken (Studio KomFor/Skandinavisk Institutt for Kommunikologi) frem til sertifikat på avansert nivå (metanivå) i kommunikologi, samt den med tilsvarende utdanningsprogram, og den med sertifikat før begrepene kommunikologi og kommunikolog ble innført.
  • Den som har gjennomført tilsvarende utdanning/studier via program som er kongruent med «Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi», utgitt av Kommunikologforeningen.

Medlemskap innvilges av styret.

Søknad innsendes skriftlig via foreningens hjemmesider og behandles på nestkommande styremøte.

Dette gjelder også for tidligere medlemmer som etter utmelding ønsker å melde seg inn i foreningen på ny.

Vedtektene er styrende for foreningens virksomhet og det medlemmer gjør i regi av foreningen.

Medlemsfordeler

Som medlem får du:

  • Mulighet til å påvirke foreningens utvikling
  • Møte- og stemmerett på foreningens årsmøter
  • Mulighet for å ta del i foreningens faglige material og nettverk
  • Medlemspris på kongress og nettverkstreff
  • Tilgang til foreningens nyhetsbrev og FB-side

Se flere medlemsfordeler

Medlemskontingent/Medlemsavgift

Du blir først registrert som medlem når du har betalt medlemsavgiften. Medlemsavgift for 2018 er NOK/SEK 450,-.

För er som betalar i Sverige:
Vänligen betala in SEK 450:- på bankgiro nr 853-9462. Märk betalningen med «Medlemsavgift 2018» samt ditt namn.

For dere som betaler i Norge:
Vennligst betal NOK 450 til konto nr. 9365.19.03775 . Merk betalingen med «Medlemsavgift 2018» og ditt navn.

For medlemmer i andre land enn Sverige og Norge:
IBAN og SWIFT for norsk konto: Konto nr. 9365 19 03775, IBAN: NO1893651903775, SWIFT: DNBANOKK (adr. til banken er: Landkreditt Bank, Postboks 1824 Vika, 0123 Oslo).

Vi har en egen gruppe på Facebook for medlemmer. Dersom du har profil på facebook og sender venneforespørsel til en i styret (feks Linda Nilsson), kan vi legge deg til i gruppen.

Bli medlem

Foreninge har også en lukket gruppe på Facebook for medlemmer. Har du profil på Facebook og ønsker tilgang, send en forespørsel om å bli med i gruppen. Du får tilgang så fort medlemsavgiften er betalt og vi har fått kontaktinformasjon.