Årsmøte / Forside / Kongress / Nyhet

Årets kongress i Arvika avlyses på grunn av COVID-19 / Årsmøte planlegges via webinar

Årets kongress i Arvika avlyses på grunn av COVID-19 / Årsmøte planlegges via webinar
  1. Kongressen i Arvika 20-22 mars er avlyst.  Årsaken er restriksjoner knyttet til situasjonen rundt spredning av virus og COVID-19.  Vi ber om at medlemmer som har bestilt hotell personlig kontakter hotellet for avbestilling snarest.
  2. Vurderingene bak styrets beslutning er følgende:
    1. Antall deltagere i kombinasjon med andre gjester på samme hotell, gjør at flere enkeltmedlemmer ikke kan delta på grunn av regelverk fra egen arbeidsgiver, og samlet antall deltagere er trolig for stort til at arrangementet vil være lovlig innenfor de reglene som nasjonale og lokale myndigheter har i dag.
    2. Vi har vurdert risiko knyttet til transport/reise, og antall gjester i mindre og større grupper på hotellet, samt risiko for enkeltpersoner.  Erfaringene fra andre land viser at alle som er på reise ikke bare utsettes for økt smitterisiko.  Det er flere som er fast i karantene i en by eller et land uten mulighet til å reise hjem på kort sikt på grunn av områderestriksjoner.  Flere av de påmeldte deltagerne er i risikogruppa for COVID-19, og kan derfor ikke delta.  Usikkerheten er stor knyttet til mulig opptrapping av tiltak, men retningen er tydelig på at restriksjonene vil bli enda strengere.
    3. Styret ser det som mest realistisk å flytte kongressen til 2021.  Dette er basert på vurdering av hvordan pandemien vi nå er i startfasen av er forventet å fortsette langt inn i 2020, og utfordre hvordan samfunnet og næringsliv klarer å tilpasse seg nye spilleregler.  Det er godt mulig situasjonen endres senere i år slik at vi kan arrangere lokale medlemsmøter i løpet av året (høsten), alternativt vil vi jobbe for økt kontakt elektronisk via webinarer eller live-sendinger med temamøter.
  3. Årsmøte: våre vedtekter sier dette skal arrangeres innen utgangen av april.  Styret har invitert til årsmøte via webinar 21.mars, og vil komme tilbake til medlemmene snarest med en plan for gjennomføring av dette møtet (alternativt en utsettelse).  Situasjonen er ekstraordinær, vi håper alle har forståelse for dette og at vi sammen finner en form på dialog og samarbeid som kan fungere fremover.

Med vennlig hilsen

For styret i Kommunikologforeningen

Arnstein Eknes

Share This Post

Leave a Reply