Forside

Nyhetsbrev nr. 5 2017

Styrelsen i Kommunikologföreningen (KF) har beslutat att skicka ut ett allmänt uttalande för kännedom. När Kommunikologföreningen skickade ut ”Fackdokumentation för kommunikologer. Terminologi.” till medlemmarna, så informerade styrelsen om detta på Facebook, både på vår egen slutna sida samt den slutna sidan ”Vi som utvecklas i kommunikologi”, där även studerande och kommunikologer som inte är medlemmar i KF finns med. Vi fick mycket positiv respons från många. Några tog dock upp en diskussion om hur de uppfattade legitimiteten för Kommunikologföreningens Fackdokumentation, detta berörde även olika uppfattningar om relationen mellan kommunikologer i allmänhet, samt Kommunikologföreningen och Skandinaviskt Institut för Kommunikologi (SIK) med sitt kvalitetsråd mer specifikt. Många av er so...

Nyhetsbrev nr. 4 2017

Høstens kongress med program, oppdatering av hjemmesiden og invitasjon til innspill for fagdokumentasjonen. Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev nr. 3 2017

Informasjon fra styret i Kommunikologforeningen: ny hjemmeside, høstens kongress, fagdokumentasjon mm. Se hele nyhetsbrevet

Nyhetsbrev nr 2 2017: Vinterkongress og årsmøte

  Information från styrelsen i Kommunikologföreningen Kära Kollegor! Kommunikologföreningens Vinter-Kongress samt årsmöte är genomförda och här kommer en kort rapport: Kongressen präglades av kollegial ton med erfarenhetsutbyte, intressanta presentationer och trevlig samvaro. Sammantaget ett öppet samtalsklimat med dialog.   Se kortintervjuer med kollegor Ossie Selimovic deler sine høydepunkter fra kongressenSe flere filmer Under kongressen avhandlades följande teman: MetaNoovas process och resa, Lena Bergman Resultat från genomförd enkät om vad medlemmarna vill, som riktlinjer för styrelsens prioriteringar, Ole Gustafsson. Erfarenhetsutbyte, UTBILDNINGSPROGRAM, dåtid-nutid-framtid, Beate Lofseik & Kenneth Tilley. Presentation av det senaste förslaget till ”Fackdokumentation ...

Korte intervjuer fra vinterkongressen feb 2017

Ossie deler hva som har vært høydepunkter for ham.