Kongress

Bilder og stikkord fra kongressen 13. – 15. oktober i Arvika

Stikkord fra evaluering og oppsummering: Takk! Inspirasjon Påfyll Treffe fine mennesker Deilig å dra hit Åpenhet, fritt, humor Vettige innspill Bra opplegg/program Historisk – paradigmeskifte – glädje Vel mottagen – mye varme Blitt lyssnad till Fint med åpen ramme Mer space – lengre pauser Glad – nye ansikter Spennende tanker & refleksjoner Mer mulighet for å snakke sammen – følge opp og reflektere sammen Fantastisk med presentasjon av Metakommunikation og at de kom Åpnende i forhold til muligheter God balanse mellom forelesninger, bevegelse, workshops, open space osv Bra presentasjoner på fredag: så här gör vi! Goda tilstånd – faller på plass Kontinuerlig prosess å jobbe med identitet Flere oppmerksomheter samtidig Komplementere – ikke k...

Nyhetsbrev nr. 10, 2017: Årsmøte 14. april, vårkongress mm

Årsmöte 2018: Lördag den 14 april Kommunikologföreningens ordinarie årsmöte genomförs lördag 14 april 2018. Plats, klockslag och agenda meddelas senare. Årsmötet är öppet för medlemmar i föreningen. Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev nr. 9, 2017: Fortsatt mulig å melde seg på kongress

Kongress 2017 Varmt välkommen till: inspirationsmöten för kommunikologer erfarenhetsutbyte påfyllning av energi trivsel och samvaro bland kollegor Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev nr. 8, 2017: Sees vi i Arvika?

Kongress 2017 Varmt välkommen till: inspirationsmöten för kommunikologer erfarenhetsutbyte påfyllning av energi trivsel och samvaro bland kollegor Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev nr. 4 2017

Høstens kongress med program, oppdatering av hjemmesiden og invitasjon til innspill for fagdokumentasjonen. Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev nr 2 2017: Vinterkongress og årsmøte

  Information från styrelsen i Kommunikologföreningen Kära Kollegor! Kommunikologföreningens Vinter-Kongress samt årsmöte är genomförda och här kommer en kort rapport: Kongressen präglades av kollegial ton med erfarenhetsutbyte, intressanta presentationer och trevlig samvaro. Sammantaget ett öppet samtalsklimat med dialog.   Se kortintervjuer med kollegor Ossie Selimovic deler sine høydepunkter fra kongressenSe flere filmer Under kongressen avhandlades följande teman: MetaNoovas process och resa, Lena Bergman Resultat från genomförd enkät om vad medlemmarna vill, som riktlinjer för styrelsens prioriteringar, Ole Gustafsson. Erfarenhetsutbyte, UTBILDNINGSPROGRAM, dåtid-nutid-framtid, Beate Lofseik & Kenneth Tilley. Presentation av det senaste förslaget till ”Fackdokumentation ...

Korte intervjuer fra vinterkongressen feb 2017

Ossie deler hva som har vært høydepunkter for ham.

Kongress 2016: Rapport

Kongressen ble arrangert for 4. gang i regi av Kommunikologforeningen i Arvika den 22. til 25. september 2016. Kongressen var, som tidligere, åpen for alle kommunikologer. Tusen takk til alle deltakerne for stort engasjement og nyttige og viktige diskusjoner, ikke minst om «Faglig dokumentasjon for kommunikologer. Taksonomi og terminologi.», tidligere referert kort til som «standard». Arbeidsgruppen for standardarbeidet vil gjennomgå forslagene til endringer fra kongressen før styret sender ut en oppdatert versjon til høring. Her kan du lese oppsummeringen fra kongressen: Referat fra kongressen 2016 (docx)

Kongress 2015: Rapport

Kongressen ble arrangert for 3. gang i regi av Kommunikologforeningen i Arvika den 8. til 11. oktober 2015 med følgende program: Introduksjon til og rammesetting av kongressen What if disability didn´t exist? Ved Toril Heglum och Åke Lindén Dåtid//Nutid//Framtid för nätverket av Kommunikologer Paneldebatt ved Göran Persson, Herman Høyskel, Per Ellev Tomasgår og Beate Lofseik og Monika L. Eknes som moderator Fra konstant kamp/flukt-tilstand, via dissossiering til et nytt liv ved Roger Sjursen «Hur pacar vi omvärlden?» ved Göran Persson och Per Ellev Tomasgård Från division 2 till Allsvenskan ved Kent Karlsson I., II. og III. ordens arbeid på organisasjonsnivå ved Göran Persson Planer for studium i Kommunikologi ved Høyskolen i Lillehammer ved Lene Nyhus og Eli Skjeseth Brainstor...

Kongress 2015: Bli med og bidra!

Kongressgruppen har startet sitt arbeid, og vi ønsker å være mange i Arvika som til sammen bidrar til prosessen KUIV = Kommunikologi ut i verden! Vi ønsker å få til en kongress med høy faglig kvalitet og ønsker å få innspill fra deg slik at vi kan få til den beste kongressen hittil! Vi ønsker forslag til forelesere, enten deg selv eller noen andre. Vi ønsker forslag til aktivitetsrammer, innhold i disse, og annen struktur/ annet opplegg. Vi ønsker forslag til konfransiér eller konfransiérer til de faglige programpunktene i kongressen. Hvem ønsker å være festfikser(e)? Vi trenger en festkomité J I arbeidsgruppen er Göran Persson, Per Tomasgård, Elin Backe Christophersen og Carolina Ericson. Ta kontakt: kongress@kommunikologforeningen.org Temaet for kongressen i 2015 er: En tydelig og anerkj...