Nettverkstreff

Nettverkstreff om dokumentasjon i Drammen 30.04.2016

Treffet hadde følgende intensjon: Et faglig område knyttet til kommunikologforeningens hjemmeside, «Kommunikologbanken» som kommunikologer oppsøker og finner nyttig informasjon om kommunikologi som disiplin, temaorientert utfyllende dokumentasjon knyttet til våre sorteringer, mønstre og elementer, og… Treffet ble gjennomført innenfor foreningens rammer og intensjoner, og samtlige deltakerne bidro til dette. Her finner du oppsummeringen fra treffet. Styret vil, på bakgrunn av i rammene av foreningens vedtekter og årsmøtet i januar 2016, ytterligere forsterket av innspillene fra kongressen i 2015, dette nettverkstreff og nettverkstreff i Stockholm i februar, samt av resultatene av spørreundersøkelsen/enkäten gjennomført våren 2016, fortsette dokumenteringsarbeidet i henhold til/enligt plan. ...

Nettverstreff 20. februar 2016 i Stockholm

Lørdag 20. februar 2016 var det nettverkstreff i Stockholm med mediasaken i Sverige som tema. Sammen diskuterte vi og filtrerte sammendrag av de ulike innslagene. Deretter hadde vi brainstorming om tiltak/åtgjärder for hvordan forebygge tilsvarende saker i fremtiden. Nettverkstreffet var preget av åpen diskusjon, takhøyde, kreativitet og et stort engasjement. Brainstormingsdelen av møtet resulterte i en lang rekke mulige tiltak/åtgjärder. Styret har valgt å prioritere følgende fire fremover: Standardarbeidet, supplert med innebörd/hva det innebærer Spørreundersøkelse/enkät FAQ – fråger og svar om uttalelser fra media Utforske presupposisjoner i nettverket – som er nyttige eller unyttige, som pacer eller mispacer omgivelsen, kunder osv.   Her er bildene som ble presentert: Nettverkstre...