Fagdokumentasjon

Kommunikologforeningens Fagdokumentasjon

 

Dokumentasjonen er skapt på initiativ fra et medlem og deretter utviklet via diskusjoner på Kommunikologforeningens åpne kongresser, samt i diskusjoner i foreningens redaksjonskomité for dokumentasjon.  Den representerer medlemmene i foreningens beste tolkninger og felles forståelse.

Formålet er å at oppdatert dokumentasjon skal være tilgjengelig for alle medlemmer og interesserte kollegaer.

Foreningens årsmøte i 2016 bestemte å utvikle en felles ”standard”, og årsmøtet 4.Februar 2017 vedtok første versjon av denne standarden.

Dokumentasjonen er eid og utgitt av Kommunikologforeningen.  Den er offentlig tilgjengelig for bestilling.  Kollegaer eller andre kan velge å referere til denne.

Samtlige medlemmer og øvrige kollegaer kan bidra med synspunkter via Kommunikologforeningens åpne kongresser og/eller direkte med foreningens arbeidsgruppe ”Redaksjonskomite for Fagdokumentasjon”.

Planlegging for videre arbeid og oppdatering av fagdokumentasjonen pågår.

Bestilling og priser

Ett eksemplar inngår i medlemsavgiften ved innmelding.  Eksterne kjøpere kan bestille fra foreningen.

1-9 eks      450 kr/st
10-24 eks  350 kr/st
25-49 eks  300 kr/st
50-99 eks  250 kr/st
100- eks    200 kr/st

For deg som bestiller/betaler i Sverige:
Vennligst betal inn SEK 450:- på bankgiro nr 853-9462. Merk betalingen med ”Fagdokumentasjon” samt ditt navn.

For deg som bestiller/betaler i Norge:
Vennligst betal inn NOK 450 til konto nr. 9365.19.03775.  Merk betalingen med ”Fagdokumentasjon” og ditt navn.

For bestillere i andre land enn Sverige og Norge:
IBAN och SWIFT for norsk konto: Konto nr. 9365 19 03775, IBAN: NO1893651903775, SWIFT: DNBANOKK

For samtlige bestillere gjelder:

Send e-post med navn + postadresse til styrelsen@kommunikologforeningen.org