Foreningens historie

Kommunologforeningen, stiftet 27. mai 2011, er en politisk og religiøst uavhengig forening åpen for de som studerer eller har fullført utdanning / studier gjennom programmer som er kongruent med «Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi» utgitt av Kommunikologforeningen.

Organisasjonsidé: Foreningen samler kolleger innen området kommunikasjon og forandring / metakommunikasjon / kommunikologi for erfaringsutveksling og støtte i kompetansespørsmål.

Foreningens intensjoner:

 • Et engasjert, inspirert og profesjonelt nettverk for medlemmer
 • En tydelig og anerkjent kompetanse innen kommuniksjon og forandring / metakommunikasjon / kommunikologi
 • Nytte i samfunnet gjennom økt presisjon og fleksibilitet ved forandringsarbeid

I følge avgjørelsen fra årsmøtet, april 2018, fortsetter KFs fokusområder å være fremover:

 • Styret skal drive prosessen med å oppdatere og utvide referanser i KFs fagdokumentasjon, utgave ll.
 • Å åpne for en bred demokratisk dialog rundt foreningens navn og konsekvensene av en mulig navneendring.

November 2019

Ekstraordinært årsmøte

link til protokoll

Ekstraordinært årsmøte i Drammen

9. november 2019

Ekstraordinært årsmøte for vedtektsendringer ble arrangert av styret på oppdrag fra årsmøtet.

Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt.

Det innebærer at:

 • Foreningen er et nettverk for medlemmene våre. Tidligere brukt navn / begrep «kommunikolog» – erstattet med «medlem» i relevante skriftlige dokumenter / medier, på trykt og i digital form.
 • KFs uttaler at hovedformålet er å samle medlemmer med kompetanse innen kommunikasjon & forandring/ metakommunikasjon / kommunikologi. (Kjære barn har mange navn, for mange er foreningens navn veldig viktig)
 • KF fjerner æresmedlemskap. En viktig demokratisk profil for foreningen er personlig medlemskap, som gir en (1) stemme. Tidligere æresmedlemskap er dermed opphørt.
 • Alle som har fullført utdanning som ikke var / er godkjent av Fleiner & Sjöbakken, blir ønsket velkommen som medlem, forutsatt at utdanningen er i samsvar med KFs fagdokumentasjon og følger den vanlige søknaden.
 • Studenter kan bli medlemmer hvis utdanningen er kongruent med KFs fagdokumentasjon (som er under kontinuerlig utvikling).
 • Alle definisjoner er nå tatt ut/ fjernet fra vedtektene. Definisjoner er samlet fra nå av i foreningens fagdokumentasjon, der alle medlemmer som ønsker har muligheten til å bidra i den videre utviklingen. Utgave ll er planlagt til 2020

Årsmøte 2019

Årsmøte nr. 8

link til protokoll

Årsmøte i Arvika

6. april 2019

Årsmøtet ble nok en gang gjennomført raskt og effektivt. Ny leder ble valgt, og styret ble gitt mandat til å:

 • Foreslå endringer i vedtektene og innkalle til ekstraordinært årsmøte
 • Endre tekster på hjemmesiden
 • Arbeide for en langsiktig visjon (10 år og lenger)

Kongress 2019

Kongress nr. 9

link til invitasjon og program

Kongress i Arvika

5.-7. april 2019

 • Nyhet! Direktesending via foreningens facebookgruppe for medlemmer med mulighet for å følge med og interagere med spørsmål, kommentarer og «likes».
 • Presentasjoner
 • Open space

Oktober 2018

Kongress nr. 8

link til rapport

Kongress på Bosön

19-21 oktober 2018

 • Forelesninger
 • Paneldebatt
 • Open space
 • Presentasjoner
 • Nevromotorisk trening
 • Åpent forum

April 2018

Årsmøte nr. 7

link til protokoll

Årsmøte i Örebro

14. april 2018

Årsmøtet ble gjennomført effektivt på rekordtid og ga mandat til styret for å:

 • Prioritere fagdokumentasjonen, 2. utgave
 • Diskutere ev. navnendring på foreningen og utrede konsekvenser.

April 2018

Kongress nr. 7

link til rapport

Kongress i Örebro

13.-15. april 2018

 • Nyhet med eksterne forelesere!
 • Paneldebatt
 • Open space
 • Nevromotorisk trening
 • Korte filmopptak for medlemmer som ikke kunne delta

Oktober 2017

Kongress nr. 6

link til rapport

Kongress i Arvika

13.-15. oktober 2017

På kongressen ble det gjennomført aktiviteter og presentasjoner med ulike tema:

 • Vårt felles materiale oversatt til organisationsnivå
 • Dra åt samma håll
 • Utdannere i metakommunikation
 • Nevromotorisk trening
 • Åpen ramme (Open space): spørsmål/tema fra deltakerne

August 2017

Uttalelse

Link til uttalelse

Uttalelse fra styret

11. august 2017

 • Styret uttaler seg på hjemmesiden og facebook ifm debatten om foreningens Fagdokumentasjon som har vært i løpet av sommeren.

Juni 2017

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside lanseres

29. juni 2017

 • Funksjonalitet for å støtte dialog og diskusjon
 • Bedret sikkerhet og ytelse

Mai 2017

Fagdokumentasjon for kommunikologer

Link til info om fagdokumentasjonen

Fagdokumentasjon for kommunikologer

3. mai 2017

 • Første utgave oversatt til norsk, svensk og engelsk
 • Trykk
 • Distribusjon til foreningens medlemmer og eksterne bestillere

Februar 2017

Årsmøte nr. 6

link til protokoll for årsmøte

Årsmøte i Arvika

4. februar 2017

 • Fagdokumentasjon faststilt
 • Styret får i oppdrag å oversette, trykke og distribuere fagdokumentasjonen
 • Justering av vedtektene ift krav om medlemskap

Februar 2017

Kongress nr. 5

Link til artikkel med filmer

Kongress i Arvika

3.-5. februar 2017

 • Arrangert i forbindelse med åremøte
 • Inspirasjonsforelesninger av kollegaer
 • Erfaringsutveksling
 • Diskusjon av faglige spørsmål og vedtektsendringer

September 2016

Kongress nr. 4

Link til referat

Kongress i Arvika

22.-25. september 2016

 • Fokus på faglige spørsmål og innhold i fagdokumentasjon før kommende årsmøte
 • Arbeid med vedtekter knyttet til medlemskap og videre utvikling av foreningen
 • Uppdateringsforedrag om hjerneforskning
 • Faglig og sosialt med trygge rammer og takhøyde

Mai 2016

Uttalelse

Link til uttalelse

Uttalelse fra styret

22. mai 2016

Kontakt mellom styret og Skandinavisk Institutt for Kommunikologi i 2016

 • Dokumentasjon
 • Sertifisering og tilbakekalling av sertifikater
 • SIK og kvalitetsrådets rammer

April 2016

Nettverkstreff

Link til invitasjon

Oppsummering (doc)

Nettverkstreff Drammen

30. april 2016
Dokumentasjon

 • Hvilken dokumentasjon har kommunikologer behov for?
 • Hvordan kan vi som kollegium oppfylle behovene for dokumentasjon?

April 2016

Spørreundersøkelse: Effekt av kommunikologisk kompetanse

Link til rapport

Spørreundersøkelse: Effekt av kommunikologisk kompetanse

22. april 2016

 • Blant kommunikologer og studenter i perioden 4. – 15. mars 2016. 125 svar.
 • Cirka 90% bruker og har stor eller veldig stor nytte av sin kommunikologiske kompetanse i sitt arbeid
 • Nesten 75% etterspør «Skriftlig dokumentasjon (materialet, «faghistorien», standard mm.)» og nesten 55% etterspør «vitenskapelige referanser».

Februar 2016

Nettverkstreff

Link til invitasjon

Referat (pdf)

Nettverkstreff Stockholm

20. februar 2016

 • Om pågående debatt i svenske riksmedier om vår disiplin
 • Hva kan vi kommunikologer lære?
 • Konklusjoner og konsekvenser

Januar 2016

Årsmøte nr. 5

link til protokoll for årsmøte

Årsmøte i Oslo

23. januar 2016

 • Beslutning om at en ”standard” skal tas frem
 • Uttalelse angående SIKs tilbakekalling av sertifikater
 • Justering av vedtekter inkl ta ut krav om samarbeidsavtale med SIK
 • Intensjonsformulering diskutert – årsmøtet besluttet å beholde intensjonsformuleringen

November 2015

Nettverkstreff

Link til invitasjon og program

Oppsummering av innspill etter nettverkstreff i Oslo

Nettverkstreff

Oslo 10. november
Stockholm 18. november
Borås 24. november

«Metadisiplinen Kommunikologi© ER etablert, nå er vi klar for videreføring».

 • Hva skal til for å styrke felleskapet slik at vi kan få til erfaringsdeling
  og utvikling?
 • Hvordan kan nettverket stimulere til at kommunikologer tenker selv,
  tenker nytt, bygger hverandre opp, våger å være synlige og leverer resultater?
 • Hvordan kan vi pace omverdenen, ta frem skriftlig materiale og skape
  forståelige presentasjoner på hjemmesider og i møter med mennesker?

Oktober 2015

Kongress nr. 3
Link til referat

Kongress i Arvika

8.-11. oktober 2015

 • Fokus på trygge, åpne rammer for erfaringsdeling og diskusjon
 • Fortid//Nåtid//Fremtid

August 2015

Møte

Møte mellom styret og SIK

August 2015

 • Vedr. spørsmål om samarbeid og foreningens selvstendighet
 • Det fremgår at partene står langt fra hverandre

Juni 2015

Åpne protokoller fra styremøter

link til protokoller fra styremøter

Åpne protokoller fra styremøter

23. juni 2015

 • Det nye styret beslutter å publisere alle protokoller fra styremøter på hjemmesiden.

Juni 2015

Ekstraordinært årsmøte

link til protokoll for årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i Stockholm

2015-06-14

 • Ny intensjonsformulering stemt ned
 • Flere styremedlemmer gikk av
 • Nye styremedlemmer valgt
 • Informasjon om SIKs kvalitetsråd og tilbakekalling av sertifikater
 • Beslutning på årsmøtet om å opprettholde foreningens selvstendighet og valgte intensjoner

Juni 2015

Foreningens leder trekker seg

Link til begrunnelse (pdf)

Foreningens leder trekker seg

2. juni 2015

Leder gikk av med skriftlig begrunnelse til medlemmene

 • Klarte ikke å levere på årsmøtets mandat – både bygge en selvstendig forening styrt av medlemmene og samarbeide med SIK*
 • Flertall i styret er å fousere på samarbeid med SIK fremfor å skape en selvstendig forening

*SIK hadde satt som vilkår at intensjonsformuleringen måtte endres for at et samarbeid skulle være aktuelt.

Våren 2015

Tilbakekalling av sertifikater

SIK tilbakekaller sertifikater

SIK med sitt eget kvalitetsråd sender brev med tilbakekalling av sertifikater til et antall kommunikologer.

SIK ønsket at foreningen skulle ha en aktiv rolle i dette, men styret avslo. (Styret foreso forhandling mellom partene).

Mai 2015

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

16. mai 2015

 • Presentasjon av ny hjemmeside med ny layout

Mai 2015

Nettverkstreff

Invitasjon Stockholm

Invitasjon Oslo

Nettverkstreff i Oslo og Stockholm

2015-05-09

 • Bidra i diskusjonen!
 • Kommunikolog – en sterk tittel: Hva skal til?
 • Filtrering av ulike profesjonstitler og -foreninger, krav til etterutdanning, autoriseringer mm
 • Ulike forslag på bruk av titler mm. Presentasjon med diskusjon.

Mars 2015

Møte

Møte mellon foreningen og SIK, Stockholm

16. mars 2015

 • Foreningens intensjon
 • Tilbakekalling av sertifikater

Februar 2015

Møte

Møte mellon foreningen og SIK, Oslo

5. februar 2015

 • Foreningens intensjon og organisasjon
 • Samarbeid

Januar 2015

Årsmøte nr. 4

link til protokoll for årsmøte

Årsmøte i Stockholm

24. januar 2015

 • Vedtektene justeres
 • Organisasjonsidé besluttes
 • Intensjoner besluttes

Årsmøtet valgte forslag fra arbeidsgruppen fra juni 2014 og justerte vedtektene.

Organisasjonsidé: Foreningen samler kommunikologer for kollegialt utbytte av erfaringer samt støtte i kompetansespørsmål.

Foreningens intensjoner er:

 • Et engasjert, inspirert og profesjonelt nettverk av kommunikologer
 • En tydelig og anerkjent kommunikologisk kompetanse
 • Nytte i samfunnet gjennom økt presisjon og fleksibilitet ved forandringsarbeid

November 2014

Kurs

Kurs i hypnose, Stockholm og Oslo

2014 november og desember

Foredrag og kurs – 1 dag

Oktober 2014

Kongress nr. 2

link til rapport med bilder (pdf)

Kongress i Arvika

25.-28. september 2014

 • Presentasjoner (se rapport)
 • Flere arbeidsgrupper startes og begynner arbeidet under kongressen og presenterer det som har kommet frem. (Arbeidet fortsetter etter kongressen)
 • En gruppe begynner arbeidet med å ta frem en «standard», en skriftliggjøring av materialet fra utdanningen som har vært etterspurt i flere år.
 • Forslag til intensjonsformulering, organisasjonsidé mm presenteres og diskuteres (foreningens II og III ordens).

Juli 2014

Møte

Møte mellon SIK og styret

13. juli 2014

Revisjon av samarbeidsavtale (ble aldri sluttført).
SIK ønsket samarbeid med foreningen om tilbakekalling av sertifikater fra kommunikologer som holder utdanning uten å følge SIKs vilkår.

Juli 2014

Arbeidsmøte

Arbeidsmøte i Stockholm med flere medlemmer

12.-13. juli 2014

Workshop med forslag til:

 • vedtekstendringer
 • organisasjonsidé
 • intensjoner

Juni 2014

Nettverkstreff

Nettverkstreff i Oslo

11. juni 2014

Hjernen som bestselger

 • Ledelse på hjernen – bok av Arne Selvik
 • Thinking, Fast and Slow – bok av Daniel Kahneman
 • m.m.

Juni 2014

Nettverkstreff

Nettverkstreff i Stockholm

4. juni 2014

Hjärnan som bästsäljare

 • Flere forskningsmodeller om hjernen og nervesystemets funksjon og evolusjon
 • Det rådende medisinske paradigme sammenlignet med German New Medicine
 • Historisk utvikling av presupposisjoner om hjernen/andre deler av kroppen og adferd i samfunnet
 • m.m.

Mai 2014

Møte

Møte mellon foreningen og SIK, Oslo

21. mai 2014

 • Kongress 2014
 • Avtale mellom foreningen og SIK

Mars 2014

Møte

Møte mellon foreningen og SIK, Oslo

24. mars 2014

 • Evaluering av kongressen
 • Møtearenaer og tema for samarbeid

Februar 2014

Kollegialt møte

Kollegialt møte i Arvika

16. februar 2014

 • Nora Bateson viser filmen ’An Ecology of Mind’ og holder foredrag

Februar 2014

Årsmøte nr. 3

link til protokoll for årsmøte

Årsmøte i Arvika

15. februar 2014

 • Justeringer av vedtektene
 • Styret presenterte oppdatert hjemmeside og logo med profilfarger (informasjon i nyhetebrev 8.12.2013)

September 2013

Kongress nr. 1

Link til rapport fra kongressen (pdf)

Kongressprogram (pdf)

Kongress i Arvika

25.-28. september 2013

 • Truls Fleiner og Jorunn Sjøbakken tilstede
 • Første kongressen i foreningens regi
 • Gruppearbeid
 • Flere presentasjoner
 • Informasjon fra styret
 • Et tilbakevendende tema under kongressen som skapte mange diskusjoner var foreningens intensjon

Sommer 2013

Intervjuer

Samtaler og dybdeintervjuer med et 20-tals kommunikologer

Fortid // nåtid // framtid, erfaringer og vurderinger, intensjoner

Vår og sommer 2013

Kvalitetsrådets arbeid

Kvalitetsrådets arbeid

 • Samtlige medlemmer i foreningens «Kvalitetsråd» og styreleder deltok på SIKs «kvalitetssikringsmodul» på Kreta.
 • Før, under og etter uken ble det holdt møter med og uten SIK for å finne en felles plattform for samarbeid og arbeid med kvalitetssikring.
 • Det var i perioder ingen etterspørsel fra medlemmer som ønsket kvalitetssikring. I følge SIK var det store behov – også for at kvalitetsrådet tok initiativ til sikkerhetsfeedback.

Juni 2013

Kollegialt møte

Kollegialt møte i Oslo, Gøteborg og Stockholm

Juni 2013

Tema: å treffes og diskutere/informere om temaer og arbeidet på «Rolleforberedelse for kvalitetssikring» å Kreta i mai 2013.

April 2013

Mediehåndtering

Mediehåndtering

April 2013

 • Dokument tatt frem og avklart med SIK: Om Kommunikologföreningens mediehantering.
 • Avklaring av roller og plan for respons.
 • Representanter fra styret håndterte kontakt med frilansjournalist.

April 2013

Meddelelse

Meddelelse til medlemmene

21. april 2013

Tydeliggjøring av informasjon angående kvalitetsfunksjonen.

Mars 2013

Styremøte og møte

Møte med SIK som del av styremøte i Stockholm

4. mars 2013

Kvalitetssamarbeid med SIK

 • Samarbeid på pause
 • Kvalitetsrådets medlemmer skulle delta på «Rollförberedelse för kvalitetssäkrare» (SIKs modul) og ha samtaler med SIK om samarbeid og arbeidsprosess

Februar 2013

Møte

Møte med SIK, Helgeroa

20. februar 2013

Styreleder og tidligere leder for kvalitetsrådet hadde møte med SIK angående kvalitetsfunksjonen og videre samarbeid.

Februar 2013

Årsmøte nr. 2

link til protokoll for årsmøte

Årsmøte i Stockholm

16. februar 2013

I praksis utgjorde SIK og ikke foreningens medlemmer ”høyeste beslutningsmyndighet” hvilket skapte merarbeid og usikkerhet i deler av styret og blant medlemmer.

Årsmøtet besluttet å legge kvalitetsrådet under styret. Ingen fra kvalitetsrådet eller SIK var tilstede på møtet.

Beslutningen skapte sterke reaksjoner fra tidligere kvalitetsråd og SIK, og ble etterfulgt av flere møter.

I tillegg besluttet årsmøtet:

 • Endring av vedtekter
 • Organisering av styrets arbeid
 • Prioritering av styrets ressurser
 • Valg til ulike verv

Mai 2012

Programdesign/ kongress på Kreta i regi av SIK

Programdesign/ kongress på Kreta i regi av SIK

Mai 2012

 • Foreningens styre og kvalitetsråd representert
 • Foreningen tidligst klar for å arrangere kongress i 2013 og ønsker nøye gjennomgang av rammer som tid, varighet, sted, pris, program mm.
 • SIK åpent kritiske til dette og ønsker at foreningen viderefører rammene som er satt  (5 dager, Kreta, ikke program osv)

April 2012

Nettverkstreff

Nettverkstreff i Oslo og Stockholm

April 2012

Visning av dokumentaren «An Ecology of Mind» av Nora Bateson med refleksjon.

Mars 2012

Samarbeidsavtale

Avtale mellom Kommunikologforeningen og Skandinavisk Institutt for Kommunikologi (pdf)

Samarbeidsavtale signeres i Stockholm

4. mars 2012

 • Samarbeidsavtale mellon foreningen og SIK signeres i Stockholm.

Januar 2012

Årsmøte nr. 1

link til protokoll for årsmøte

Årsmøte i Oslo

22. januar 2012

 • Diskusjoner om vedtekter, intensjoner og organisering
 • Samme intensjon som SIK: videreføring av metadisiplinen Kommunikologi
 • Samarbeid med SIK om kvalitetssikring og sikkerhetsfeedback til kollegaer.
 • Kvalitetsrådet rapporterer direkte till årsmøtet – ikke til styret.
 • Avtale med SIK om forhandlingsbare og ikke forhandlingsbare rammer
 • Foreningen overtok ansvaret for fremtidige kongresser
 • Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner blir æresmedlemmer
 • Kommunikologer med sertifisering på advanced level fra SIK kan bli medlemmer

November 2011

Nettverkstreff

 

Nettverkstreff, båttur Oslo – Kiel

11.-13. november, 2011

 • Kvalitetssikring, samarbeid og delaktighet
 • Feiring av SIKs 30-årsjubileum

Mai 2011

Kommunikologforeningen etableres

Kommunikologforeningen etableres på Kreta

27. mai 2011

Interimsstyret leder arbeidet med vedtekter og organisasjonsstruktur, samler kontaktinformasjon til potensielle medlemmer, registrerer foreningen i Brønnøysundregistret samt intervjuer og foreslår kandidater til ulike oppdrag og roller til førsta årsmøte i januar 2012.

Sommer 2010

Møte

Møte på Djurönäset

Sommer 2010

 • Arbeidsgruppen jobber frem forutsetninger for å etablere en forening
 • Mye arbeid gikk med til å ta frem forslag til vedtekter og organisasjonsstruktur.

Mai 2010

Programdesign/kongress

Programdesign/kongress på Kreta

Mai 2010

 • Diskusjoner og etablering av arbeidsgruppe for å etablere en forening.