Hva er en kommunikolog

Kommunikologi

Kommunikologi er en tverrfaglig metadisiplin som er utviklet med taksonomi og terminologi samt definert i 2001 av de norske pedagogene Truls Fleiner og Jorunn Sjøbakken.

Definisjoner av Kommunikologi

  1. Studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring når all opplevelse og all adferd er valgt definert, beskrevet og forstått som kommunikasjon.
  2. Læren om / studiet av det som er felles i forandrings-/utviklingsprosesser.

Direkte oversatt betyr ordet kommunikologi ”læren om det som er felles”.

Med disiplin menes et studie- og kunnskapsområde.

Med metadisiplin menes en disiplin som studerer andre disipliner.

Tverrfaglig metakompetanse

Gjennom studier i kommunikologi tillegner kommunikologer seg tverrfaglig metakompetanse.

Kommunikologer gjennomfører filtrering, kvalitetsevaluering og forandringsarbeid med disiplinens begreper som filter ved studier av metoder, modeller, teorier, forskning og praksis innenfor, samt utøvere av, forandringsarbeid.

Kommunikologforeningens fagdokumentasjon

Foreningen har sammenstilt ”Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi” som beskriver materialet, ord og begreper som brukes innen kommunikologi, formulert som en standard.

 

Bestilling og priser

Ett ekspemplar inngår i medlemsavgiften. Eksterne kjøpere er velkommen til å bestille.

Levering fra april 2017

1-9 eks           450 kr/st
10-24 eks       350 kr/st
25-49 eks       300 kr/st
50-99 eks       250 kr/st
100- eks         200 kr/st

For deg som bestiller/betaler i Sverige:
Vennligst betal SEK 450:- til bankgiro nr 853-9462. Merk betalingen med ”Fackdokumentation 2017” samt ditt navn.

For deg som bestiller/betaler i Norge:
Vennligst betal NOK 450 til konto nr. 9365.19.03775 . Merk betalingen med ”Fagdokumentasjon 2017” og ditt navn.

For bestillere i andre land enn Sverige og Norge:
IBAN og SWIFT for norsk konto: Konto nr. 9365 19 03775, IBAN: NO1893651903775, SWIFT: DNBANOKK

For samtlige bestillinger gjelder:
Send navn og postadresse til styrelsen@kommunikologforeningen.org etter betaling.