Årsmøte / Forside / Kongress / Nyhet

Nyhetsbrev #4 2018: Hva skjedde på kongress og årsmøte?

Nyhetsbrev #4 2018: Hva skjedde på kongress og årsmøte?

 


Nyhetsbrev nr. 4, 2018

Se mailen i nettleserKära Kollegor!
Kommunikologföreningens Vårkongress i Örebro, samt 2018 årsmöte är genomfört och här följer kort rapport från tre späckade dagar och två trevliga kvällar:EXTERNA FÖRELÄSARE, FORMIDABELT LYCKAT!
(enligt samtliga deltagare)Kongressen präglades framförallt av de tankar, reflektioner och diskussioner som uppstod efter föreläsningarna av  Lars-Eric Uneståhl och Erik Lundström. Inloggade medlemmar kan ta del av föreläsningar, paneldebatt, rapportering och diskussion från open space samt gemensam evaluering som spelades in på föreningens hemsida. Se rapportside med alle filmerVanskelig å logge inn eller registerer deg på hjemmesiden? Ta kontakt med Beate Lofseik på +47 481 28 046, blofseik@gmail.com.Lars-Eric Uneståhl bjöd på 7 möjliga sätt att möte kritiken mot tex. kommunikologi från mediastormen i Sverige och psykologerna som drivit detta.

 1. Stoppa huvudet i sanden! (och hoppas att det blåser över)
 2. Uppbåda försvar gentemot kritik
 3. Rensa och städa bort felaktigheter
 4. Skaffa evidens och sortera i två ramar ”Teoretisk” respektive ”Praktisk”
  • Identifiera
  • Initiera forskning (tufft för forskare som riskerar sitt rykte)
  • Egenforskning
  • ”Känd och väl renommerad” etablerad forskare (nyckel för succé)
 5. Byta namn
  • Byta namn – behålla innehåll
  • Byta innehåll – behålla namn
  • Byta namn – byta innehåll
 6. Skilj mellan kunskap och kompetens
  • Definiera båda
  • Klarlägg tydliga mål och syften (avgörande viktigt)
  • Hur gör det livet bättre?
  • Hur yttrar det sig?
  • Hur mäts det?
 7. Säkerställ hållbarhet, genom träning, träning och än mer träning som modellErik Lundström bjöd bl.a. på intressanta inblickar i grundläggande systemteoretiska principer med tvärvetenskaplig karaktär och kunskapsekologi. Tankar som kan bidra och stärka synsätt på världen och delarna som bildar helheten.

Erik har en mångsidiga bakgrund som socionom, teolog och systemisk familjeterapeut, verksam i och med bakgrund inom socialtjänsten och vårdbranschen.

Eriks medverkan gav deltagarna nyttigheter, erfarenheter, reflektioner, diskussioner att ta vidare för det som pågått och pågår inom/mellan våra nätverk inom det gemensamma fält som vi kollegor studerar, ”kommunikation/kommunikologi».

 

Feedback från deltagarna: se kortintervjuer med kollegor.
Flere filmer på YouTube


Open space lørdag ettermiddag ga rom for diskusjoner etter innspill fra deltakerne. Til sammen 7 gruppediskusjoner med rapportering og videre diskusjon og refleksjon i plenum søndag morgen. Rapporter og plenumsdiskusjoner er filmet og ligger på hjemmesiden.Neuromotorisk träning
Lördag och söndag morgon genomförde Ossie Selimovic som primus motor, neuromotoriskt träning för hugade kollegor. Med sedvanlig bravur!Under Kongressen informerade styrelsen om en nyhet för hösten!
”BOSÖN UTGÖR HÖSTENS ARENA FÖR INSPIRATION”
Höstkongress genomförs i Stockholm, Sverige 19-21 oktober!Alla som studerar i ramen kommunikation/kommunikologi är välkomna!
Externa och interna föreläsare utlovas, bland annat kring neuromotoriskt kompetens och evidens.Nyhet: komplett paketpris för Kongressavgift inklusive boende
Tidig anmälan/bokning ger ekonomisk fördel! Boka i din kalender och passa på att anmäl dig!”Early bird l” bokning med bästa erbjudande, bokning senast 10 juni,
boende i enkelrum 4295 kr per person (dubbelrum 3995 kr)”Early bird ll”, bokning med bra erbjudande senast 10 juli,
boende i enkelrum 4595 kr, per person (dubbelrum 4295 kr)

”Ordinarie avgift”, efter 10 juli,
boende i enkelrum 4895 kr, per person (dubbelrum 4595 kr)

Avdrag för eget boende 2 000 kr oavsett bokningstid.

Ja, jag vill gå med


ÅRSMÖTET
Årsmöte genomfördes på 1 timme (-nytt rekord!), ordförande för mötet Arnstein Eknes skötte klubban på ett utmärkt sätt!Länk till protokollÅrsmötet valde styrelse enligt följande: Ole Gustafsson (ordförande), Kenneth Tilley (ledamot) Linda Nilsson (ledamot), Robert Eriksson (ledamot), Ossie Selimovic (ledamot), Arnstein Eknes (suppleant) och Irene M Rendedal (suppleant). Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Kenneth valdes till vice ordförande,
Robert valdes till sekreterare
Linda valdes till kassörValberedning
Monika Eknes, sammankallande, Lena Nyhus samt Thomas Danielsson.Årsmötet uttalade ett stort tack till Beate Lofseik för mycket gott arbete.

Årsmötet uttalade följande mandat till styrelsen att prioritera:

 • Att fortsätta arbetet med förutsättningar för ”faglig”/akademisk dialog och diskussion av innehåll och utökningar av referenser i föreningens Fackdokumentation edition ll.
 • Att i anslutning till detta öppna upp för en bred demokratisk dialog kring föreningens namn* samt konsekvenser av en eventuell namnändring.

*Under kongressen diskuterade bland deltagare ”Communicology” som existerande internationellt begrepp och studieområde under högskolor och universitet, ett förhållandevis relativt nytt område under utveckling, bl. a i USA, Hawaii och Danmark med variation av sina definitioner.

Övrigt: Noteras att i samband med årsmötet anmäldes fler nya medlemmar till föreningen!

Med önskningar om en varm och underbar vår efter den bistert kalla och långa vinter som varit i våra länder!

Hälsningar styrelsen i kommunikologföreningen

Ole Gustafsson, Linda Nilsson, Robert Eriksson, Ossie Selimovic, Arnstein Eknes
Kenneth Tilley, Irene M Rendedal (saknas på bild)


 

Share This Post

Leave a Reply