Kongresser

Her finner du oversikt over tidligere kongresser:

Oktober 2018

link til rapport

Last ned program (pdf)

Kongress nr. 8 – 2018 – Bosön

19-21 oktober 2018

 • Forelesninger
 • Paneldebatt
 • Open space
 • Presentasjoner
 • Nevromotorisk trening
 • Åpent forum

April 2018

Invitation och program (pdf)

link til rapport

Kongress nr. 7 – 2018 – Örebro

13.-15. april 2018

 • Nyhet med eksterne forelesere!
 • Paneldebatt
 • Open space
 • Nevromotorisk trening
 • Korte filmopptak for medlemmer som ikke kunne delta

Oktober 2017

Last ned program (pdf)

link til rapport

Kongress nr. 6 – 2017 – Arvika

13.-15. oktober 2017

På kongressen ble det gjennomført aktiviteter og presentasjoner med ulike tema:

 • Vårt felles materiale oversatt til organisationsnivå
 • Dra åt samma håll
 • Utdannere i metakommunikation
 • Nevromotorisk trening
 • Åpen ramme (Open space): spørsmål/tema fra deltakerne

Februar 2017

Vinterkongress og årsmøte_2017

Link til artikkel med filmer

Kongress nr. 5 – 2017 – Arvika

3.-5. februar 2017

 • Arrangert i forbindelse med åremøte
 • Inspirasjonsforelesninger av kollegaer
 • Erfaringsutveksling
 • Diskusjon av faglige spørsmål og vedtektsendringer

September 2016

Program Kongress 2016

Link til referat

Kongress nr. 4 – 2016 – Arvika

22.-25. september 2016

 • Fokus på faglige spørsmål og innhold i fagdokumentasjon før kommende årsmøte
 • Arbeid med vedtekter knyttet til medlemskap og videre utvikling av foreningen
 • Uppdateringsforedrag om hjerneforskning
 • Faglig og sosialt med trygge rammer og takhøyde

Oktober 2015

Program kongress 2015

Link til referat

Kongress nr. 3 – 2015 – Arvika

8.-11. oktober 2015

 • Fokus på trygge, åpne rammer for erfaringsdeling og diskusjon
 • Fortid//Nåtid//Fremtid

Oktober 2014

Invitasjon kongress 2014

link til rapport med bilder (pdf)

Kongress nr. 2 – 2014 – Arvika

25.-28. september 2014

 • Presentasjoner (se rapport)
 • Flere arbeidsgrupper startes og begynner arbeidet under kongressen og presenterer det som har kommet frem. (Arbeidet fortsetter etter kongressen)
 • En gruppe begynner arbeidet med å ta frem en «standard», en skriftliggjøring av materialet fra utdanningen som har vært etterspurt i flere år.
 • Forslag til intensjonsformulering, organisasjonsidé mm presenteres og diskuteres (foreningens II og III ordens).

September 2013

Link til rapport fra kongressen (pdf)

Kongressprogram (pdf)

Kongress nr. 1 – 2013 – Arvika

25.-28. september 2013

 • Truls Fleiner og Jorunn Sjøbakken tilstede
 • Første kongressen i foreningens regi
 • Gruppearbeid
 • Flere presentasjoner
 • Informasjon fra styret
 • Et tilbakevendende tema under kongressen som skapte mange diskusjoner var foreningens intensjon