Årsmøte / Kongress

Nyhetsbrev #1 2018: Vårkongress: En tydlig och erkänd kompetens i samhället – hur?

Nyhetsbrev #1 2018: Vårkongress: En tydlig och erkänd kompetens i samhället – hur?Nyhetsbrev nr. 1, 2018

Se mailen i nettleserVelkommen til Vårkongress i Örebro

13-14-15 april, 2018

Kommunikologföreningen välkomnar samtliga kollegor (oavsett medlemskap i föreningen eller ej) till kongress.

Se invitation och program (pdf)

Anmälan / Påmelding


Ossie Selimovic – styremedlem og leder av kongressgruppen – forteller om hvem som kommer og litt om Örebro.

Föreläsningar och paneldiskussion


Slopa «namnet» kommunikologi?!

Lars-Eric Uneståhl är Fil Dr och har efter många års tjänstgöring vid Uppsala och Örebro Universitet grundat sin egen privata högskola (Skandinaviska Ledarhögskolan – SLH & Scandinavian International University SIU). Mer information


Systemiskt tänkande.
Från Bateson till KASAM.

Erik Lundström är socionom, teolog och systemisk familjeterapeut, verksam i Uppsala län med bakgrund inom socialtjänsten och vårdbranschen. Eriks utbildningsbakgrund är bland annat teol. kandidatexamen, masterexamen i pedagogiskt ledarskap och psykoterapi steg 1-utbildning i systemiskt familjeterapi.

System finns överallt. Vi ingår i system, vi använder system, vi används av system och vi definieras av system. Följ med in i systemtänkandets fantastiska värld – och logik.

Få inblick i grundläggande systemteoretiska principer med tvärvetenskaplig karaktär och kunskapsekologi. Tankar som kan utgöra grunden för vårt synsätt på världen och delarna som bildar helheten.

Vårkongress 2018: Hva blir tema for kongressen?

Kenneth Tilley – som sitter i styret og i redaksjonskomiteen for fagdokumentasjon – forteller om tema for kongressen og hvilke diskusjoner han håper på. 

Vår kompetanse

Jeg har lenge vært bekymret over hvordan vår kompetanse blir pakket inn og presentert. Bekymringen har rot i både hvor verdifull jeg daglig opplever kompetansen å være og de historiske spøkelser som faktisk finnes.

La det være klart: Vi ønsker ”En tydlig och erkänd kompetens i samhället”.

I dette ligger en ambisjon om intern trygghet for hva kompetanse er, og en pacing av omverdenen. Den veien jeg velger her er å begynne med forpakningen av kompetansen. SIK har valgt å kalle kompetansen Kommunikologi© – Communiclogy©. © står for copyright og har ingen legal betydning i dag da åndsverk i dag automatisk får beskyttelse, når det oppstår. Opphavsretten er internasjonalt rammesatt i Bernkonvensjonen. Alle land er tilsluttet denne.

Det engelske begrepet Communicology har en lang historie bak seg i akademisk og dermed dokumenterbar form. Wendell Johnson (1906-1965) benyttet det allerede i 1958, dette ble da del av en diskusjon om hvordan man skulle betegne kommunikasjonsområdet innen Human Science. Communicology er i dag en anerkjent akademisk disiplin, hvor universiteter tilbyr bachelor og mastergrader på området. Begrepet graduated Communicologist er betegnelsen de som tar eksamen benytter. Historien kan du finne her: http://www.communicology.org/content/%E2%8C%98-definition-communicology

Når det gjelder opphavsretten, er det på det rene at SIK har utviklet et unikt utdanningsprogram og foretatt en sortering og forenkling av det opprinnelige materialet som kom fra NLP. Oppmerksomheten er blitt løftet opp. Men det kan ikke være kongruent med et ønske om ”En tydlig och erkänd kompetens i samhället”, å sette et foreldet © bak et begrep som allerede benyttes i samhället og som referer til noe annet. 
SIK sier selv om kompetansen: «Dette tilsammen representerer tydelige konturer av et nytt paradigme – med hensyn til både konkret tverrfaglighet og tilnærming til forskning og praksis for øvrig». En naturlig tolkning av dette vil være at kompetansen har et kunnskapsbasert ståsted.

Når jeg innledningsvis benyttet begrepet «historiske spøkelser», handler det om tidligere konflikter mellom Bandler og Grinder. Historein er en tornefull beskrivelse av: “The Licensor owns throughout the World all rights, title, and interest in and to the intellectual property known as Neuro-Linguistic Programming…” til “Public domain”. En liten historie fra denne perioden finner du her: http://www.neurosemantics.com/the-lawsuit-that-almost-killed-nlp/ . Isomorfi?

Hva kan skje?
Med dette innlegget ønsker jeg å åpne for en større og åpen diskusjon i nettverket, der alle synspunkter skal behandles med respekt. En diskusjon der vi ser på kompetansen, materialet og et ønske om – ”En tydlig och erkänd kompetens i samhället.”
La oss tørre.
Det virkelige utviklingspotensialet ligger i vår evne til å tvile på egne presupposisjoner.

Dette innlegget vil også bli lagt ut på foreningens hjemmeside.
Kenneth Tilley

Kom ihåg: Årsmöte 2018 lördag den 14 april

Kommunikologföreningens ordinarie årsmöte genomförs lördag 14 april 2018. Sted: Scandic Grand Hotel Örebro. Tid: 16.30 – 18.00. Årsmötet är öppet för medlemmar i föreningen. Dagordning med bilagor skickas senast den 31 mars. 

Vi sees i Örebro!

31. januar 2018
Styrelsen för kommunikologföreningen

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|*
*|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|*
*|END:IF|*Share This Post

Leave a Reply