Årsmøte / Forside / Kongress / Nyhet

Nyhetsbrev #1 2019: Fagdokumentasjon, kongress og årsmøte

Nyhetsbrev #1 2019: Fagdokumentasjon, kongress og årsmøte
 

Kära Kollegor!
Vi har nytt år och föreningen arbetare vidare med olika teman, till exempel.

  1. Redaktionskommittén för Fackdokumentation träffades 18-20 januari i Lillehammer, Norge. Där det arbetats med föreningens Fackdokumentation inför ny utgåva, Edition ll.
  2. Deltagarna i redaktionskommittén arbetar även med en artikel, om vårt ramverk som riktas mot vetenskapliga tidningar för feedback.
  3. ”Namnfrågan”. Styrelsen kommer inom kort sända ut en enkät till medlemmarna, med syfte att stämma av medlemmarnas synpunkter om ev. namnändring på föreningen. Bakgrunden till frågeställningen presenteras  i enkäten som kommer sändas ut med post och vi hoppas att flertalet medlemmar medverkar.

Ovanstående teman kommer att presenteras diskuteras och hanteras på Kongressen i April.

 

  

 

Kongress: 5-7 april 2019 i Arvika

 

  

Som tidigare informerats

VI  ÅTERVÄNDER TILL ARVIKA FÖR VÅRENS KONGRESS den 5-6-7 april 2019

Planering av Kongress pågår för fullt! Anmäl dig redan nu, vi återvänder till Scandic Arvika där många kollegor trivts och upplevt en positiv atmosfär.
Vi har bokat den stora lokalen.

Tema KOM IN-KOM UT!
Program för Kongressen kommer

Länk till anmälan

 

 

 

 

Årsmöte 2019

 

 

 

Årsmöte kommer genomföras lördag den 6 april kl 16.30 i Arvika. Detta hålls i anslutning till årets Kongress. Medverka och gör din röst hörd vår demokratiska kompetensförening, där ett (1) medlemskap är lika med en (1) röst. Endast personer är medlemmar (inte företag.)

 

 

 

Hälsningar styrelsen i Kommunikologföreningen
Ole Gustafsson, Linda Nilsson, Robert Eriksson, Ossie Selimovic, Arnstein Eknes
(ikke på bilde:) Kenneth Tilley, Irene M Rendedal
 

 

 

 

 

Share This Post

Leave a Reply