Årsmøte / Kongress / Nyhet

Nyhetsbrev #1 2020: Vi vil gjerne ha DEG med til Arvika!

Nyhetsbrev #1 2020: Vi vil gjerne ha DEG med til Arvika!
 

Nyhetsbrev nr. 1, 2020

 

 

Se mailen i nettleser

 

 

 

Godt nytt år – 2020 er her!

 

  

Vi vil gjerne ha DEG med til Arvika!

Fra 20.-22. mars ser vi fram til en weekend med trygge rammer for inspirasjon, diskusjon og gode samtaler.  Du kan se mer av programmet her.  Det er satt av tid til påfyll og inspirasjonspresentasjoner, og det vil være tid for å diskutere det som du ønsker å ta opp i plenum eller i en mindre gruppe.  Gjerne ta kontakt om du har tanker om & lyst til å bidra i plenum med eget tema, flott om du kontakter en av oss i styret direkte eller via e-post til styrelsen@kommunikologforeningen.org.  Det blir også en aktivitetsramme for å diskutere i mindre grupper dersom dette passer deg bedre.  Dette kalles «Open Space» og har gitt meget gode tilbakemeldinger fra deltagere tidligere år!

Monika og Lene vil gi orientering om arbeidet med artikkelen for ekstern publisering.  Vi har nå mottatt ekstern feedback, og ser fram til å dele og diskutere vegen videre.

Er du opptatt av hva som skjer med plastavfall/sopor i havet, og hvordan mange jobber for å lage løsninger og skape verdi der vi i dag «kun ser problemer»?  Her garanterer vi noe tankevekkende og kanskje tid for å bytte en presupposisjon eller to.

Lurer du på hva adferdsdesign kan være?  Er tema som adferdsøkonomi og adferdsdesign lettere å selge inn til selskaper eller organisasjoner med endringsbehov?  Her vil vi få mulighet til filtrering og kanskje fundere på om fagområdet adferdsdesign har noen nyttige prinsipper eller «operasjonelle tips» som vi kan ta med oss videre.

Flere innlegg er planlagt, vi vil dele mer om dette nærmere samlingen i Arvika.

 

 

Mer informasjon, program og påmelding
 

Årsmøtet – du har möjlighet att påverka!

Föreningen bygger på demokrati, 1 medlem har 1 röst.  Faktura for innbetaling av medlemsavgift for 2020 sendes ut i disse dager.  Vi arrangerer et formøte med orientering fra styret lørdag 21.mars kl.1630, før selve årsmøtet starter kl.17.

Kanskje du har tanker om noe du vil at årsmøtet skal vurdere eller ta opp til avstemming/rösting?  I så fall gjerne kontakt styret via mail med ditt forslag/motion styrelsen@kommunikologforeningen.org.

Siste frist for å sende inn ditt forslag/motion for at dette skal bli en sak på årsmøtet er 22.februar 2020.  Styret vil samle eventuelle innspill og sende ut oppdatert agenda med alle vedlegg samt styrets innstilling senest 7.mars.

 

 

 

Velkommen til 2020 – hvor er vi i 2030?

Det siste året har styret startet arbeid med langsiktig strategi og felles verdier som kan passe for oss som forening.  Endringene i våre vedtekter høsten 2019 åpner også for mer fokus på kompetanse og kompetanseutvikling enn på «hvem som får lov å være medlem».  Vi vil inkludere, og vi har medlemmer med ulik bakgrunn.  Har du tanker om hva vi bør ha oppnådd om 10 år fra nå?  Denne dialogen og prosessen vil fortsette i Arvika, ikke minst hva som skal til for at du finner nytte og støtte i nettverket.

 

 

Hilsen styrelsen:
Robert Eriksson, Arnstein Eknes, Ole Gustafsson, Linda Nilsson, Ossie Selimovic
(ikke på bilde:) Kenneth Tilley, Åse Berge-Haveland

 

 

Share This Post

Leave a Reply