Årsmøte / Forside / Kongress / Nyhet

Nyhetsbrev #2 2019: Revison av Fackdockumentation | Enkät till medlemmar | Program for kongressen i Arvika

Nyhetsbrev #2 2019: Revison av Fackdockumentation | Enkät till medlemmar | Program for kongressen i Arvika

 


Nyhetsbrev nr. 2, 2019

Se mailen i nettleser

Kära Kollegor!

Revison av föreningens Fackdokumentation

Gruppen som arbetar med Fackdokumentationen har jobbat med att samla källor och referenser för att uppdatera vår gemensamma standard.  Ambitionen är att trycka upp och sända ut en reviderad utgåva av Fackdokumentation, edition ll  under 2019.

Vad tänker du om föreningens namn?

Styrelsen sänder i dagarna ut brev per post till samtliga medlemmar med en kort spørreundersøkelse/enkät med temat ”namnet” på vår förening.
Som självständig förening menar vi att det är viktigt att föreningen fungerar till det bästa för medlemmarna.

Namn kan förstärka en gemensam identitet men också skapa avstånd om någon/några menar att det inte passar in i ramen som namnet skapar.
Vi vill gärna höra från dig, det är fint om du svarar på frågorna som finns i enkäten (gärna elektroniskt  via länken som medföljer i brevet).
Debatten och dialogen kommer att fortsätta i samband med årsmötet och kongressen i april.Kongress: 5-7 april 2019 i ArvikaHär kommer programmet

FÖR VÅRENS KONGRESS i Arvika den 5-6-7 april 2019”

Länk till programmet

Vi har bokat den stora lokalen.
Tema: KOM IN-KOM UT!

Länk till anmälan

Årsmöte 2019

Årsmöte kommer att genomföras lördag den 6 april kl. 16:30 i Arvika.
Det hålls i anslutning till årets Kongress.
Medverka och gör din röst hörd i vår demokratiska kompetensförening, där ett(1) medlemskap är lika med en(1) röst.
Endast personer är medlemmar (inte företag.)

Hälsningar styrelsen i Kommunikologföreningen
Ole Gustafsson, Linda Nilsson, Robert Eriksson, Ossie Selimovic, Arnstein Eknes
(ikke på bilde:) Kenneth Tilley, Irene M Rendedal


 

Share This Post

Leave a Reply