Årsmøte / Forside / Kongress / Nyhet

Nyhetsbrev #3, 2019: Arvika er klar for deg 5-7 April | Nytt om fagdokumentasjon | Årsmøte | Enkät

Nyhetsbrev #3, 2019: Arvika er klar for deg 5-7 April | Nytt om fagdokumentasjon | Årsmøte | Enkät

 


Nyhetsbrev nr. 3, 2019

Se mailen i nettleserArvika er klar for deg 5-7 April

Med tre uker igjen til vårens kongress i Arvika er det forsatt mulig å melde seg på.  Denne gangen er hovedtema «Presupposisjoner om vår kompetanse».  Om du undrer på hvilken kompetanse vi egentlig har, eller hvordan andre velger å bruke sin kompetanse; du er hjertelig velkommen for å lytte og lære, diskutere, fundere og inspirere!

Programmet er lagt opp med ulike rammer for å skape rom for variasjon.  Det blir flere kortere (og noen få lengre) motivasjons/inspirasjons-innlegg som nå planlegges fra gode kollegaer.  «Det gode team – modell og filtrering» tilbys i plenum.  Der vil også en presentasjon om organisasjonsutvikling; «fra steinalderen til fremtiden» – kan trygt regne med at det er presupper som har blitt forandret.

Vi setter også av godt med tid til en åpen ramme («open space») der du kan ta opp akkurat det du er opptatt av.  Dette er en ramme som har overrasket mange på de seneste kongressene; utrolig hvor mye konstruktiv energi som kan skapes med «så enkle virkemidler».  Informasjon om utvikling av fagdokumentasjon er det også plass til.

Vi ser frem til gode innlegg og åpen diskusjon under trygge rammer!

Mer informasjon og påmelding

Fagdokumentasjon under arbeid

Faggruppen for dokumentasjon har siden 2018 jobbet med en utvidelse av fagdokumentasjonen «Fagdokumentasjon for kommunikologer – Terminologi» utgitt i av foreningen i 2017. Utvidelsen består hovedsakelig av en fyldigere rammesetting av materialet, referanser til andre fagfelters termer som er relevante å sammenligne med og eksempler på anvendelse. Faggruppen ser for seg at dette blir lagt til grunn både for en revisjon av fagdokumentasjonen og for en engelsk artikkel. Faggruppen har funnet noen relevante publikasjoner innenfor «communicology» og planlegger å sende inn et forslag til artikkel som avslutter med en invitasjon om å gi tilbakemeldinger på rammeverket.

Årsmöte 2019

Styret har ikke mottatt saker fra medlemmene for behandling og avstemming utenom ordinær plan for årsmøte. Dagsorden for årsmøtet med relevante vedlegg vil sendes til alle medlemmene senere denne uka.

Husk medlemsavgift for 2019

Alle medlemmer skal ha fått e-post med faktura for medlemsavgift for 2019, og denne må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet i April.  Dersom du ønsker å være medlem og ikke har mottatt faktura, kan du kontakte oss på e-post til styrelsen@kommunikologforeningen.org.

Enkät: Föreningens namn

Kommunikologforeningen er et bra namn

Mange medlemmer og ikke-medlemmer svarte på spørreundersøkelsen om navnet på vår forening, Kommunikologforeningen.  75% av medlemmene (og 75% av dem som ikke er medlemmer men har svart på enkäten) anser at foreningens navn er bra, at navnet skal beholdes og at det er viktig med kommunikologi/kommunikolog i namnet.  Svar från enkäterna redovisas i detalj på Kommunikologföreningens kongress 5-7 april.  Stor takk fra styret til Monika Eknes og Beate Lofseik som fixat arbetet med ”Survey-Monkey”!

Hälsningar styrelsen i Kommunikologföreningen
Ole Gustafsson, Linda Nilsson, Robert Eriksson, Ossie Selimovic, Arnstein Eknes
(ikke på bilde:) Kenneth Tilley, Irene M Rendedal

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|*
*|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|*
*|END:IF|*


 

Share This Post

Leave a Reply