Forside / Nyhet

Nyhetsbrev #5: Foreningens historie

Nyhetsbrev #5: Foreningens historie

Bakgrund och syfte

Vi har valt att sammanställa Kommunikologföreningens (KF) historia med syfte att: Medlemmarna ska ha enkel tillgång till information och erfarenheter till bakgrund för föreningens beslut och vägval. Därigenom möjliggöra att KF med samlad kraft och energi kan komma vidare i arbetet i enlighet med organisationsidé och syften:

Kommunikologföreningen, stiftad 27 maj 2011, är en politisk och religiöst obunden organisation öppen för kommunikologer oavsett verksamhetsområde.

Organisationsidé: Föreningen samlar kommunikologer för kollegialt utbyte av erfarenheter samt stöd i kompetensfrågor.

Föreningens intentioner är:

  • Ett engagerat och professionellt nätverk av kommunikologer
  • En tydlig och erkänd kommunikologisk kompetens
  • Nytta i samhället genom ökad precision och flexibilitet vid förändringsarbete

Vägen framåt, föreningens fokusområden enligt årsmötesbeslut, april 2018

  • Att styrelsen fortsätta driva processen med att uppdatera och utöka referenser i KFs Fackdokumentation, edition ll.
  • Att öppna upp för en bred demokratisk dialog kring namnet på föreningen och konsekvenser av en eventuell namnändring.

Ramsättning historiken

Vi har medvetet inte tagit med namn på personer (med undantag av Sjøbakken & Fleiner). Historien är skriven med start i nutid. Ambitionen har varit faktabaserad framställning som så många som möjligt av de som har varit med kan känna igen. Medlemmarna har haft och har fortsatt möjlighet till att kommentera och diskutera texten via föreningens hemsida.

Ett antal viktiga steg har tagits av medlemmarna under processen  att möjliggöra en självständig och demokratisk kompetensförening sedan starten 2011.

Nu är det dags att ta nästa steg in i framtiden!

Stort tack till alla medlemmar som har varit involverade och bidragit till utvecklingen av föreningen genom åren.

Styrelsen, beslöt i mars 2018, att efter genomförd Kongress 13-15 april, 2018 publicera KFs historik på svenska.
Efter sommaren planeras översättning även till norsk text efter ev. justeringar genomförs.
Nuvarande styrelse överlåter till kommande styrelse vald på årsmöte 14 april att löpande uppdatera historien.

Ole Gustafsson, Linda Nilsson, Kenneth Tilley, Ossie Selimovic, Robert Eriksson, Beate Lofseik.

Les historien

Share This Post

Leave a Reply