Faglig påfyll og oppdatering

Faglig påfyll og oppdatering

Ønsker du faglig påfyll og oppdatering? På Kommunikologforeningens kongresser inviterer vi kollegaer til å dele oppdatert innsikt fra forskning, praksisfelt osv. Noen eksempler er presentasjoner om hjerneforskning, nevrosensomotorisk trening, metamodeller fra akademia mm.

Se flere medlemsfordeler