Trygge rammer

Trygge rammer

I Kommunikologforeningen legger vi vekt på å skape trygge rammer. Det betyr at det skal være trygt å

 • Diskutere og ytre meninger
 • Presentere ideer og erfaringer
 • Stille spørsmål
 • etc

Jeg//Du-sortering, likeverd, respekt og tillit ligger til grunn for alt vi gjør. Vi har null-toleranse for overgrep mot kollegaer feks:

 • Negativ omtale av kollegaer.
 • Diskreditering av kollegaers kompetanse, arbeid og prosjekter.
 • Utestenging fra moduler og andre rammer.
 • Trusler om utestegning fra ulike rammer.
 • Krav om stadig nye moduler for å kunne levere kvalitet.
 • Sikkerhetsfeedback: vi har tillit til at alle er kompetente og i stand til å etterspørre feedback.
 • Inndragning av sertifikater: sertifikat er et bevis på fullført utdanning og kan ikke trekkes tilbake. Ingen kan frata noen en kompetanse.

Har du blitt utsatt for overgrep? Ta kontakt om du ønsker støtte: styrelsen@kommunikologforeningen.org

Se flere medlemsfordeler