Årsmøter

Foreningens høyeste besluttende organ er årsmøtet, som holdes årlig innen utgangen av april måned. Foreningen har en demokratisk ramme. Aktive og engasjerte medlemmer styrker demokratiet og foreningen blir det medlemmene bestemmer.

Årsmøte 2018
Sted: Scandic Grand Hotel, Örebro.
Tid: Lørdag 14. april  kl. 1630-1800

Dokumenter til årsmøtet:

Dagordning Kommunikologföreningens årsmöte 14 april 2018

Verksamhetsberättelse-Kommunikologföreningen-2017

Regnskap og budsjett_2018

Styrelsens-verksamhetsplan-för-Kommunikologföreningen-2018

Motion till årsmötet 14 april 2018

Fullmaktsskjema 2018

Innstilling fra valgkomiteen

Revisionsberättelse avseende 2017

Spesifisert årsregnskap Kommunikologforeningen 2017

Årsregnskap Kommunikologforeningen 2017

Signert rapport

Protokoller fra tidligere årsmøter

2012 (pdf)

2013 (pdf)

2014 (pdf)

2015 (pdf)

2015 – ekstraordinært (pdf)

2016 (pdf)

2017 (pdf)

2018 (pdf)