Årsmøter

Foreningens høyeste besluttende organ er årsmøtet, som holdes årlig innen utgangen av april måned. Foreningen har en demokratisk ramme. Aktive og engasjerte medlemmer styrker demokratiet og foreningen blir det medlemmene bestemmer.

Årsmøte 2019
Sted: Scandic Hotel, Arvika.
Tid: Lørdag 6. april  kl. 1630-1800

Dokumenter til årsmøtet:

Protokoller fra tidligere årsmøter

2012 (pdf)

2013 (pdf)

2014 (pdf)

2015 (pdf)

2015 – ekstraordinært (pdf)

2016 (pdf)

2017 (pdf)

2018 (pdf)

2019 (pdf)