Demokratiske prosesser

Demokratiske prosesser

Kommunikologforeningen er en demokratisk forening styrt av medlemmene. Årsmøte er høyeste besluttende organ, og alle medlemmer har mulighet til å påvirke utviklingen av foreningen, styrets mandat, vedtekter mm.

Se flere medlemsfordeler