Kommunikologiska produkt

Feedbackservice: Kvalite i kommunikologiska produkt

Som medlem i Kommunikologföreningen kan du nå få hjälp av gruppen «Feedbackservice». Gruppen består av medlemmar som har: Efterutbildning i kvalitetssäkring och/eller Erfarenhet från utbildning i kommunikologi/undervisning i kommunikologiska ämnen Styelsen anser att medlemmarna i gruppen har goda kvalifikationer till att stödja de av föreningens medlemmar som önskar filtrering och feedback på kommunikologiska produkter – speciellt med tanke på flaggning och information knutet till kommunikologi. Gruppen består av: Monika L. Eknes, ordförande Beate K. Kolstad Göran Persson Ta kontakt: feedbackservice@kommunikologforeningen.org Gruppen jobbar från start primärt med norska produkter. Styrelsen jobbar med att få fler i den svenska gruppen. Arbetsgruppen jobbar självständigt och rapporterar til...