Kommunikologiska produkt / Kvalite

Feedbackservice: Kvalite i kommunikologiska produkt

feedbackservice_ordsky_svensk2

Som medlem i Kommunikologföreningen kan du nå få hjälp av gruppen «Feedbackservice».

Gruppen består av medlemmar som har:

  • Efterutbildning i kvalitetssäkring och/eller
  • Erfarenhet från utbildning i kommunikologi/undervisning i kommunikologiska ämnen

Styelsen anser att medlemmarna i gruppen har goda kvalifikationer till att stödja de av föreningens medlemmar som önskar filtrering och feedback på kommunikologiska produkter – speciellt med tanke på flaggning och information knutet till kommunikologi.

Gruppen består av:

Monika L. Eknes, ordförande
Beate K. Kolstad
Göran Persson

Ta kontakt: feedbackservice@kommunikologforeningen.org

Gruppen jobbar från start primärt med norska produkter. Styrelsen jobbar med att få fler i den svenska gruppen. Arbetsgruppen jobbar självständigt och rapporterar till styrelsen i föreningen.

 

Share This Post

Leave a Reply