Dialog SIK / Nyhet

Styrelsen i Kommunikologföreningens (KF) sammanfattning SAMARBETE och fysiskt möte och vad som förevarit kring detta

Kommentarer efter styrelsens uttalande 22 maj 2017 Fackdokumentation och Samarbete

Styrelsens sammanfattning kring frågan om SAMARBETE och fysiskt möte och vad som förevarit kring detta.

Föreningen är fortsatt öppen för samarbete i praxis, under förutsättning att ramar syften och teman ligger i linje med Kommunikologföreningens mandat.

Med erfarenheter från tidigare styrelser och ledamöter att många timmars fysiska möten och goda tillstånd, i efterhand skapat otydlighet, bland de medverkande med skiftande uppfattningar, tolkningar om vad som sas och beslutades.

Dessvärre har dessa möten skapat mer otydlighet än klargörande.

Styrelsen för (KF) har därför som förberedelse inför inbjudan till fysiskt möte med Fleiner & Sjøbakken/SIK för dialog kring samarbete samt på uppdrag av bl.a. flera årsmöten (föreningens högsta beslutande organ) som önskat en skriftlig återkoppling på två viktiga frågor.

1.

Vad innebär certifiering från Fleiner & Sjøbakken/SIK utöver bevis för genomförd utbildning?

(Föreningens samtliga styrelser har, sedan start av föreningen, oavsett sammansättning av ledamöter, avböjt återkommande propåer från Fleiner & Sjøbakken/SIK att bistå i deras önskan att återkalla certifikat och tydligt ifrågasatt ett sådant förfarande. Trots föreningens ståndpunkter har detta genomförts av representanter för SIK/kvalitetsråd. Föreningen har tydligt ifrågasatt det korrekta, juridiska i detta och efterlyst klara kriterier för eventuell återkallning av certifikat från tidigare och för framtiden.)

2.

Tydligöring av ramar, mandat och organiseringsformer för ”nya” och gamla SIK med ”SIKs kvalitetsråd”. Vem beslutar. Vem äger rätt att uttala sig? Hur är man organiserad? Bolag, ekonomisk eller ideell förening? Annat?

Nuvarande styrelse delar denna uppfattning om förutsättning med fortsatt  önskan om skriftliga svar på ovanstående frågor, innan ev. fysiskt möte.

För styrelsen

Ole Gustafsson

Share This Post

Leave a Reply