Kongress

Kongress 2015: Bli med och bidra!

kongress2013_6

Kongressgruppen har startat sitt arbete, och vi vill vara många i Arvika som tillsammans bidrar till processen KUIV = Kommunikologi ut i världen!

Vi vill få till en kongress med hög ”faglig”(norskt ord som på svenska har olika betydelser beroende på sammanhang, vetenskaplig/kunskaps/disciplinär) kvalitet och önskar få input av er, så att vi kan göra den bästa kongressen hitintills.

  • Vi vill ha önskemål på föreläsare, aktivitetsramar och upplägg. Dig själv eller någon annan.
  • Förslag på moderator till de faglige programpunkterna för kongressen.
  • Vem vill vara festfixare?

I kongressgruppen sitter
Göran Persson, Per Tomasgård, Elin Backe Christophersen, Carolina Ericson

Ta kontakt: kongress@kommunikologforeningen.org

Tema för kongressen 2015 är:
En tydlig och erkänd kommunikologisk kompetens (en av föreningens intentioner)!!

Intention för Kongressen 2015:
Tydlighet på vad som ligger i kompetansen och hur den utvecklas. Vad en en kommunikolog är, och vad en kommunikolog INTE är. Tydlighet på kopplingen mellan disciplinen och kompetansen
Stolthet över att förvalta och vidareföra disciplinen. Stolthet över att vara en del av ett nätverk av kompetente kollegor. Önska om att flagga kvalitet och bidra till kunskap och erkännande av disciplinen och kompetensen.
Sammarbete. Projektet att etablera och vidareföra en meta-disciplin kräver att många samarbetar.

Förslag på tidsramar är:
Drop-in under kvällen torsdagen den 8 oktober med mingel/starta nätverkandet. Kongress start på fredag morgon och avslut vid lunch på söndagen den 11 oktober.

Plats:
Scandic Hotell i Arvika för tredje året på raken!

Facebook:
Vi kommer att använda Kommunikologforeningens FB-sida (som är för medlemmar) för information och konversation.

Låt oss tillsammans skapa en riktigt givande Kongress 2015! Vi hoppas höra ifrån dig, senast den 8 april.

Kongressgruppen , Göran, Per, Elin och Carolina
kongress@kommunikologforeningen.org

Share This Post

Leave a Reply