Kongresser

Här hittar du en översikt över tidigare kongresser:

 

Oktober 2018

länk till rapport

Last ned program (pdf)

Kongress nr. 8 – 2018 – Bosön

19-21 oktober 2018

 • Föreläsningar
 • Paneldebatt
 • Open space
 • Presentationer
 • Neuromotorisk träning
 • Öppet forum

April 2018

Invitation och program (pdf)

länk till rapport

Kongress nr. 7 – 2018 – Örebro

13-15 april 2018

 • Nyhet med externa föreläsare!
 • Paneldebatt
 • Open space
 • Neuromotorisk träning
 • Korta filmer spelas in för medlemmar som inte kunde vara där

Oktober 2017

Last ned program (pdf)

länk till rapport

Kongress nr. 6 – 2017 – Arvika

13-15 oktober 2017

På kongressen genomfördes aktiviteter och presentationer med olika teman:

 • Vårt gemensamma material översatt till organisationsnivå
 • Dra åt samma håll
 • Utbildare i metakommunikation
 • Neuromotorisk träning
 • Öppen ram: frågeställningar/teman från deltagare

Februar 2017

Vinterkongress och årsmøte_2017

Länk till artikel med filmer

Kongress nr. 5 – 2017 – Arvika

3-5 februari 2017

 • Arrangerad i anslutning till årsmöte
 • Inspirationsföreläsningar av kollegor
 • Erfarenhetsutbyte
 • Fagliga frågor och synpunkter till stadgeförändringar diskuterades

September 2016

Program Kongress 2016

Länk till referat

Kongress nr. 4 – 2016 – Arvika

22-25 september 2016

 • Fokus på fagliga frågor och innehåll i fackdokumentation inför kommande årsmöte
 • Arbete med stadgar knutet till medlemskap och vidare utveckling av föreningen
 • Uppdateringsfördrag om hjärnforskning
 • Fagligt och socialt med trygga ramar och högt i tak

Oktober 2015

Program kongress 2015

Länk till referat

Kongress nr. 3 – 2015 – Arvika

8-11 oktober 2015

 • Fokus på trygga, öppna ramar för erfarenhetsutbyte och diskussion
 • Dåtid // nutid // framtid

Oktober 2014

Invitation kongress 2014

länk till rapport med bilder (pdf)

Kongress nr. 2 – 2014 – Arvika

25-28 september 2014

 • Presentationer (se rapport)
 • Flera arbetsgrupper startas som arbetar under kongressen och presenterar vad som kommit fram. (Arbeten fortsätter efter kongressen)
 • En grupp börjar arbetet med att ta fram en ”standard”, ett skriftligt material på utbildningen som efterfrågats i fler år.
 • Förslag till intentionsformulering, organisationsidé mm presenteras och diskuteras(föreningens II och III ordning).

September 2013

Länk till rapport frän kongressen (pdf)

Kongressprogram (pdf)

Kongress nr. 1 – 2013 – Arvika

25-28 september 2013

 • Truls Fleiner och Jorunn Sjøbakken närvarade
 • Första kongressen i föreningens regi
 • Grupparbeten
 • Flera presentationer
 • Styrelsen informerade
 • Ett återkommande tema under kongressen som skapade många diskussioner var föreningens intention