Medlemskap

Vem kan vara medlem?

Kommunikologer är välkomna att bli medlem i föreningen.

Med kommunikolog avser vi:

  • den som genomfört utbildningsprogram i regi av Fleiner & Sjøbakken (Studio KomFor/Skandinavisk Institutt for Kommunikologi) fram till certifikat på avancerad nivå (metanivå) i kommunikologi, samt den som utbildats/studerat på avancerad nivå före begreppen kommunikologi och kommunikolog etablerades.
  • den med motsvarande utbildning/studier från andra leverantörer som är kongruent med ”Fackdokumentation för kommunikologer. Terminologi.” utgiven av Kommunikologföreningen.

Medlemskap beviljas av styrelsen.

Ansökan för medlemskap görs via hemsidan och behandlas på nästkommande styrelsemöte. Detta gäller också för tidigare medlemmar som efter utträde önskar på nytt bli medlem.

Stadgarna är styrande för föreningens verksamhet och det medlemmarna gör i föreningens regi.

Medlemsfördelar

Som medlem får du:

  • Möjlighet att påverka föreningens utveckling
  • Rätt att delta och rösta på årsmöten
  • Möjlighet att ta del av föreningens fackdokumentation övrigt material och nätverk
  • Erhålla medlemspris på kongress och nätverksträff
  • Tillgång till föreningens nyhetsbrev samt FB sida

Se fler fördelar med medlemskap

Medlemsavgift

Du blir registrerad som medlem först efter medlemsavgiften är inbetald. Medlemsavgift för 2018 är NOK/SEK 450,-.

För er som betalar i Sverige:
Vänligen betala in SEK 450:- på bankgiro nr 853-9462. Märk betalningen med ”Medlemsavgift 2018” samt ditt namn.

För er som betalar i Norge:
Vänligen betala in NOK 450 till konto nr. 9365.19.03775 . Märk betalningen med ”Medlemsavgift 2018” och ditt namn.

För medlemmar i andra länder än Sverige och Norge:
IBAN och SWIFT för norsk konto: Konto nr. 9365 19 03775, IBAN: NO1893651903775, SWIFT: DNBANOKK (adress till banken är: Landkreditt Bank, Postboks 1824 Vika, 0123 Oslo).

Bli medlem

Föreningen har även en sluten grupp på Facebook öppen för medlemmar. Har du profil på Facebook och önskar tillgång skicka en förfrågan om att gå med. Förfrågan kommer beviljas när medlemsavgiften är betald och kontaktuppgifter erhållits.