Medlemskap

Vem kan vara medlem?

Organisationsidé:

Föreningen samlar kollegor inom området kommunikation och förändring / metakommunikation/ kommunikologi för utbyte av erfarenheter samt stöd i kompetensfrågor.

Intentioner:

  • Ett engagerat, inspirerat och professionellt nätverk för medlemmar
  • En tydlig och erkänd kompetens inom området kommunikation och förändring / metakommunikation/ kommunikologi
  • Nytta i samhället genom ökad precision och flexibilitet vid förändringsarbete
 • Medlemskap är öppet för de som studerar eller har fullföljt utbildning/studier via program som är kongruent med ”Fackdokumentation för kommunikologer. Terminologi.” utgiven av Kommunikologföreningen.
 • Föreningen är en politisk och religiöst obunden organisation.

Medlemskap beviljas av styrelsen.

Ansökan för medlemskap görs via hemsidan och behandlas på nästkommande styrelsemöte. Detta gäller också för tidigare medlemmar som efter utträde önskar på nytt bli medlem.

Stadgarna är styrande för föreningens verksamhet och det medlemmarna gör i föreningens regi.

Medlemsfördelar

Som medlem får du:

 • Möjlighet att påverka föreningens utveckling
 • Rätt att delta och rösta på årsmöten
 • Möjlighet att ta del av föreningens fackdokumentation övrigt material och nätverk
 • Tillgång till föreningens nyhetsbrev samt FB sida

Se fler fördelar med medlemskap

Medlemsavgift

Du blir registrerad som medlem först efter medlemsavgiften är inbetald. Medlemsavgift för 2020 är NOK/SEK 450,-.

För er som betalar i Sverige:
Vänligen betala in SEK 450:- på bankgiro nr 853-9462. Märk betalningen med ”Medlemsavgift 2020” samt ditt namn.

För er som betalar i Norge:
Vänligen betala in NOK 450 till konto nr. 9365.19.03775 . Märk betalningen med ”Medlemsavgift 2020” och ditt namn.

För medlemmar i andra länder än Sverige och Norge:
IBAN och SWIFT för norsk konto: Konto nr. 9365 19 03775, IBAN: NO1893651903775, SWIFT: DNBANOKK (adress till banken är: Landkreditt Bank, Postboks 1824 Vika, 0123 Oslo).

Bli medlem

Föreningen har även en sluten grupp på Facebook öppen för medlemmar. Har du profil på Facebook och önskar tillgång skicka en förfrågan om att gå med. Förfrågan kommer beviljas när medlemsavgiften är betald och kontaktuppgifter erhållits.