Årsmöte / Framsidan / Kongress / Nyhet

Nyhetsbrev #6 2019: Inspiration i Arvika – kongress och årsmöte

Nyhetsbrev #6 2019: Inspiration i Arvika – kongress och årsmöte

 


Nyhetsbrev nr. 6, 2019

Se mailen i nettleser

Inspirasjon i Arvika – kongress og årsmøte

Vi gleder oss til å returnere til Arvika i 2020 og har reservert plass på Scandic Hotell Arvika 20.-22. mars.  Om du har et tema eller noe du gjerne vil ta opp, lite eller stort, så gjerne ta kontakt med en fra styret så vil vi følge opp.  Mer informasjon om tema og påmelding vil komme senere.  Årsmøtet for 2020 vil bli arrangert lørdag ettermiddag den 21.mars.

Endring av våre vedtekter

Det ekstraordinære årsmøtet ble arrangert i Drammen 9.November, og hadde også aktive deltagere via link (webinar).  Erfaringen med webinar er at dette er noe vi gjerne gjør flere ganger.  De nye vedtektene er lagt ut på våre hjemmesider, der du også vil finne styrets presentasjon som ble brukt under årsmøtet (oppdatert med endringer under møtet).

Viktige endringer?

  • Vi åpner for flere – også studerende
  • Alle er likeverdige medlemmer (ingen er over andre, vi tar bort æresmedlemsskap)
  • Vår organisasjon styres av medlemmene (reflektert i vedtektene) og vårt fag skal kunne utvikles uten å måtte gjøre vedtektsendringer.

Metakommunikasjon eller kommunikologi? Ja takk begge deler!

Mange av våre medlemmer har oppmerksomhet på hvordan vi best mulig kan møte andre som ikke alltid har kunnskap om «hva er kommunikologi».  Vi vet også at søk via Google som gir flest treff til våre hjemmesider er «hva er en kommunikolog».  Samtidig har vi flere medlemmer som har studert kommunikasjon og forandring, eller metakommunikasjon, som gjerne ser at vi åpner opp for flere.  De siste årsmøtene har vært entydig på retningen – vi vil åpne opp.  Arbeidet med artikkel for internasjonal publisering er et godt eksempel på å sikre mer synlighet blant andre som vi gjerne vil ha mer dialog med.

Hvor er vi i framtiden?

Styret og interesserte medlemmer gjennomførte en strategisamling i Drammen i etterkant av det ekstraordinære årsmøtet.  Vi hadde gode diskusjoner om verdier og intensjoner, og ikke minst hvordan dette skal gjøres i praksis.  Dette som tema vil bli viktig oppmerksomhet for styret fremover, og vil bli tatt opp også på kongressen i Arvika.

Hilsen styrelsen:
Robert Eriksson, Arnstein Eknes, Ole Gustafsson, Linda Nilsson, Ossie Selimovic
(ikke på bilde:) Kenneth Tilley, Åse Berge-Haveland


 

Share This Post

Leave a Reply