Dialog SIK / Framsidan

Nyhetsbrev nr. 5, 2017

Nyhetsbrev nr. 5, 2017

Styrelsen i Kommunikologföreningen (KF) har beslutat att skicka ut ett allmänt uttalande för kännedom.

När Kommunikologföreningen skickade ut Fackdokumentation för kommunikologer. Terminologi.” till medlemmarna, så informerade styrelsen om detta på Facebook, både på vår egen slutna sida samt den slutna sidan ”Vi som utvecklas i kommunikologi”, där även studerande och kommunikologer som inte är medlemmar i KF finns med.

Vi fick mycket positiv respons från många. Några tog dock upp en diskussion om hur de uppfattade legitimiteten för Kommunikologföreningens Fackdokumentation, detta berörde även olika uppfattningar om relationen mellan kommunikologer i allmänhet, samt Kommunikologföreningen och Skandinaviskt Institut för Kommunikologi (SIK) med sitt kvalitetsråd mer specifikt.

Många av er som läser Facebook är redan informerade, men vi vet att många önskar avstå från Facebook. Diskussionerna på Facebook har dock varit så omfattande att styrelsen nu väljer att göra ett allmänt uttalande i anslutning till detta.

Styrelsen kan konstatera att medlemsantalet i KF ökat sedan Fackdokumentationen gavs ut.
Vi har haft en del externa beställare.

Vi vill påminna om att du som är medlem kan beställa extra exemplar, då till ordinarie kostnad 450 kr. Återkom gärna med synpunkter inför uppföljande utgåva.

Les nyhetsbrevet her

Share This Post

Leave a Reply