Om oss

Kommunikologföreningen är för dig som vill:

Ha påfyllnad

Utbyta idéer

Träffa kollegor

Delta i diskussioner

Diskutera materialet

Bidra till dokumentation

Utbyta erfarenheter

Delta i demokratiska processer

Få relevanta uppdateringar

Ha en fest med goda vänner

Kommunikologföreningen samlar kommunikologer för kollegialt utbyte av erfarenheter och stöd i kompetensfrågor.

Föreningen är öppen för kommunikologer oavsett verksamhetsområde.

Föreningen som bildades 2011 är politiskt och religiöst obunden.

Föreningens intentioner är:

  • Ett engagerat, inspirerat och professionellt nätverk av kommunikologer
  • En tydlig och erkänd kommunikologisk kompetens
  • Nytta i samhället genom ökad precision och flexibilitet vid förändringsarbete

Vi arrangerar öppna kongresser höst och vinter (i samband med årsmöte), samt andra typer av öppna nätverksträffar och medlemsmöten. Dessa är medlemmar aktivt med att skapa och medverka i.

Föreningen har samlat information om kommunikologi i ”Fackdokumentation för kommunikologer. Terminologi.” formulerad som en standard.

Bli medlem