Styrelse och valberedning

Styrelsen

Arnstein Eknes, ordförande och press
Kenneth Tilley, viceordförande (inte med på bild)
Ole Gustafsson, ledamot
Linda Nilsson, ledamot
Ossie Selimovic, ledamot
Robert Eriksson, ledamot
Åse Berge-Haveland, suppleant (inte med på bild)

styrelsen@kommunikologforeningen.org

Valberedning

Monika L. Eknes, ordförande
Thomas Danielsson, ledamot
Lene Nyhus, ledamot

valberedningen@kommunikologforeningen.org

Styrelsen följer och delar tidigare styrelse roll och mandat, dokumenterat april 2017, enligt nedan:

Styrelsens roll är:

”Att verka i, representera och förvalta medlemmarnas i Kommunikologföreningen gemensamma intresse på bästa sätt

Styrelsen uppdrag är.

Ledamöter i styrelsen ansvarar för att följa föreningens organisationsidé, intentioner, stadgar och de riktlinjer och mandat som medlemmarna via  årsmötet beslutar om.

Innanför dessa ramar arbetar styrelsen självständigt och kan bidra och påverka utvecklingen genom att ta initiativ lägga motioner och förslag till årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ.

Det är uteslutande beställningar från medlemmarna via beslut från årsmöte, som formellt uppdrar och godkänner uppdrag till att styrelsen, att arbeta fram produkter, böcker, skrivelser, filmer, utbildningsupplägg m m där föreningen är avsändare. Exempelvis ”Fackdokumentation för kommunikologer.Terminologi.”

Styrelsen kan fortsatt med assistans av kongressmöten, och via redaktionskommittén för fackdokumentation, varefter utvidga referenslistor i Fackdokumentationen, som bedömts vara intressanta för kommunikologer.

Styrelsen och ledamöters uppdrag är däremot inte att:

  • tycka åt eller på annat sätt styra över föreningen
  • göra reklam för, eller lyfta fram produkter, av ovanstående karaktärer som är framtagna av enskilda medlemmar eller företag de är engagerade i.

Alla medlemmar i föreningen (oavsett roll i föreningen) har rätten och kan givetvis väcka förslag genom motioner till årsmötet.