Fackmässig påfyllnad och uppdatering

Fackmässig påfyllnad och uppdatering

Önskar du fackmässig/”faglig” påfyllnad och uppdatering? På Kommunikologföreningens kongresser inviterar vi kollegor till att dela uppdaterad insikt från forskning, praktikområden osv. Några exempel är presentationer om hjärnforskning, neurosensomotorisk träning, metamodeller från akademi mm.

Se fler fördelar med medlemskap