Samarbete och dialog

Samarbete och dialog

Som medlem i Kommunikologföreningen träffar du andra med samma kompetens och får tillgång till en arena för att knyta nya kontakter. Om du önskar någon att samarbeta med om projekt och/eller ha dialog med inom din bransch eller fackområde, är föreningen en bra utgångspunkt.

Se fler fördelar med medlemskap