Trygga ramar

Trygga ramar

I Kommunikologföreningen lägger vi vikt på att skapa trygga ramar. Det betyder att det ska vara tryggt att

 • Diskutera och framföra åsikter
 • Presentera idéer och erfarenheter
 • Ställa frågor
 • Etc

Jag//Du-sortering, likvärdighet, ömsesidig respekt och tillit är grunden i föreningen. Vi har noll-tolerans för övergrepp mot kollegor, som t.ex.:

 • Omtala kollegor i negativa ordalag
 • Misskreditering av kollegors kompetens, arbeten och projekt
 • Utestängning från moduler och andra ramar
 • Hot om utestängning från olika ramar
 • Krav på ständigt nya moduler för att kunna leverera kvalitet
 • Säkerhetsfeedback: vi har tillit till att alla kommunikologer är kompetenta och kan efterfråga feedback
 • Indragning av certifikat: certifikat är ett bevis på genomförd utbildning och kan inte dras tillbaka. Ingen kan frånta någon en kompetens.

Har du blivit utsatt för övergrepp? Ta kontakt om du önskar stöd: styrelsen@kommunikologforeningen.org

Se fler fördelar med medlemskap