Nyhet

Uttalande från Kommunikologföreningens styrelse 11 aug 2017

Uttalande från Kommunikologföreningens styrelse 11 aug 2017

Som uppstart inför höstens aktiviteter önskar vi i styrelsen för Kommunikologföreningen informera om och förtydliga några saker.

Under sommaren har debatt pågått på föreningens FB sida samt även på FB sidan ”Vi som utvecklas….” om föreningens roll, där bl. a. påståenden om brist på samarbetsvilja och tolkningar om ”kallt krig” använts och påförts föreningen.

Grunden i Kommunikologföreningen är samarbete.

  • Vi är för samarbete med öppna och relevanta syften, med ramar och innehåll som dokumenteras.
  • Kommunikologföreningen har en öppen agenda!
  • Alla kommunikologer är välkomna som medlemmar oavsett verksamhetsområde!

Vi vill också tydliggöra att:

  • Vi tar avstånd från, reagerar på samt påtalar diktat, direkta och indirekta hot för styrning av föreningen utanför demokratiska spelregler.
  • Vi vill värna att omtolkningar och ändringar av begrepp sker genom öppna diskussioner på kongresser för skriftlig dokumentation, istället för enbart muntlig tradering via krav om nya utbildningar.
  • Vi accepterar INTE negativa påhopp eller mobbing av kollegor. Konstaterade beteenden som bl.a. innebär övertramp av Jag//Du vilket lett till kriser för kollegor med segregering i nätverken som följd.
  • Vi värnar om och stödjer kommunikologer/kollegor som har råkat illa ut!

Ovanstående punkterna är dessvärre nödvändiga funktioner. Vi vill verka för en kollegial miljö där dessa funktioner blir onödiga. För de individer som inte har erfarenhet av historik och bakgrund, kan detta uppfattas märkligt. Individer som personligen varit utsatta för tuffa situationer utrycker att föreningens funktioner och ställningstagande ger kollegialt stöd och trygghet.

VI SKALL VARA EN FÖRENING FÖR KOMMUNIKOLOGER UNDER TRYGGA RAMAR!

Efter en lång och förhoppningsvis avkopplande sommar, vill vi även passa på att påminna om första halvårets alla insatser i föreningen, som en del inför uppstart av en spännande höstsäsong med höstens kongress som en viktig höjdpunkt.

Finns att läsa på separat inlägg på hemsidan

Styrelsen Ole Gustafsson, Kenneth Tilley (saknas på bild), Linda Nilsson, Beate Lofseik, Ossie Selimovic, Robert Eriksson, Beate Nordby

Share This Post

Leave a Reply