Dialog SIK / Nyhet

Uttalelse fra styret etter nyhetsbrev fra Kvalitetsrådet vid Skandinavisk Institutt for kommunikologi 16.06.2016

Kvalitetsrådet vid Skandinavisk Institutt for Kommunikologi har sendt ut et nyhetsbrev 16.06.2016. Imidlertid er informasjonen som gis om Kommunikologforeningen uriktig og misvisende.

Rådet skriver:

 • Föreningen har valt att inte ha något samarbete med Skandinavisk Institutt for Kommunikologi från och med den 23 januari 2016.
 • Fundamentet för samarbetet har varit en gemensam intention om vidareföring av disciplinen och kvalitetssäkring som gemensam plattform.
 • På Kommunikologföreningens årsmöte den 23 januari 2016 röstade medlemmarna i föreningen fram ett beslut som innebär att samarbetet inte längre finns kvar.
 • Efter årsmötet har Institutet bjudit in Kommunikologföreningen till ett möte för att öppna diskussionen om relation och hur samarbete skulle kunna se ut. Föreningens styrelse väljer att avböja ett möte och föreslår en skriftlig avrapportering.

 
Styret stiller seg svært/mycket undrende til denne historien om samarbeid mellom SIK og foreningen. Forløpet har vært som dette:

 • I 2014 startet foreningen et grundig arbeid med formulering og forankring av en ny intensjonsformulering. På årsmøtet 24.01.2015 ble den nye intensjonsformuleringen vedtatt:
  • Et engasjert, inspirert og profesjonelt nettverk av kommunikologer
  • En tydelig og anerkjent kommunikologisk kompetanse
  • Nytte i samfunnet gjennom økt presisjon og fleksibilitet ved forandringsarbeid
  • Foreningens medlemmer besluttet altså allerede 24.01.2015 en egen intensjonsformulering som var ulik SIKs intensjon.
  • Her finner du referatet: 2015 (pdf)
 • Det daværende styret fikk kritiske tilbakemeldinger fra SIK bl.a. til den nye intensjonsformuleringen, og den daværende lederen valgte å trekke seg fra sitt verv med begrunnelse om at hun mente det ikke var mulig å levere i henhold til mandatet gitt fra årsmøtet ang samarbeid med SIK.
 • Som følge av styreleders avgang ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte 14.06.2015. Det ekstraordinære årsmøtet ga styret et klarere mandat enn det hadde hatt tidligere. Her kan du lese referatet: 2015 – ekstraordinært (pdf)
 • På årsmøtet 23.01.2016 ble intensjonsformuleringen til foreningen vurdert og besluttet opprettholdt i henhold til beslutningen på årsmøtet 24.01.2015. Intensjonsformuleringen er altså besluttet av to påfølgende årsmøter: 2016 (pdf)
 • Ang samarbeid mellom Kommunikologforeningen og SIK om kvalitetsspørsmål: Foreningen har ikke hatt et slikt samarbeid med SIK siden årsmøtet i 2013. Hovedårsaken til dette er at det for foreningens styrer har vært uaktuelt å stille seg bak SIKs strategier om sikkerhetsfeedback og tilbaketrekking av sertifikater.
 • Ang. styrets «avböjing» («avslag» på norsk) av SIKs invitasjon til møte: Styret har ikke avslått møte, men har bedt om skriftlige avklaringer i forkant av et eventuelt møte. Dette har vi bedt om for å kunne utvise åpenhet om prosessen mellom foreningen og SIK. Styret har bedt SIK om en skriftlig klargjøring av deres standpunkter i følgende saker uten å få svar:
  • Det foreningen kaller «standards» og eierskap til disse.
  • Hva sertifisering fra Fleiner & Sjøbakken/SIK innebærer utover bevis for gjennomført utdanning.
  • SIK og kvalitetsrådets rammer, organisering samt kort informasjon om pågående prosesser og de arbeidsgrupper som har startet å arbeide.

 
Kommunikologer som ønsker å samarbeide innom Kommunikologforeningen er velkomne som medlemmer. Foreningens styre finner det naturlig at ulike organisasjoner, eksempelvis foreningen som er en demokratisk kompetanse-/faglig organisasjon for kommunikologer og SIK som er et aksjeselskap, har ulike intensjonsformuleringer. Foreningen forutsetter ikke en identisk intensjonsformulering med instituttet for å kunne samarbeide. Vi forutsetter imidlertid tydelighet, åpne prosesser, dialog med takhøyde, og respekt for foreningens medlemmer, demokratiske prosesser, beslutninger og rammer. På et slikt grunnlag ønsker vi et samarbeid hjertelig velkommen.

 
For styret i Kommunikologforeningen
Monika L. Eknes, styreleder

Share This Post

Leave a Reply