Vad är en kommunikolog

Kommunikologi

Kommunikologi är en tvärdisciplinär metadisciplin,  utvecklad med taxonomi och terminologi samt definierad 2001 av de norska pedagogerna Truls Fleiner och Jorunn Sjøbakken.

Definitioner:

  1. Studiet av struktur og dynamik i kommunikation och förändring när all upplevelse och allt beteende är definierat som kommunikation.
  2. Läran om/Studiet av det som är gemensamt i förändrings-/utvecklingsprocesser.

Direkt översatt betyder ordet kommunikologi ”läran om det som är gemensamt”.

Med disciplin avses ett studie-och kunskapsområde.

Med metadisciplin avses en disciplin som studerar andra discipliner.

Tvärdisciplinär metakompetens

Genom studier i kommunikologi tillägnar sig kommunikologer* en tvärdisciplinär metakompetens.

Kommunikologer kan genomföra filtrering, kvalitetsevaluering och kan även bidra till förändringsarbete med disciplinens begrepp som filter vid studier av metoder, modeller, teorier, forskningsresultat och praxis för, samt utförare av, förändringsarbete.

Kommunikologföreningens Fackdokumentation

*Med kommunikologer avser Kommunikologföreningen:

  • Den som genomfört utbildningsprogram i regi av Fleiner & Sjøbakken (Studio KomFor/Skandinavisk Institutt for Kommunikologi) fram till certifikat på avancerad nivå (metanivå) i kommunikologi, samt den som utbildats/studerat på avancerad nivå före begreppen kommunikologi och kommunikolog etablerades.
  • Den med motsvarande utbildning/studier från andra leverantörer som är kongruent med ”Fackdokumentation för kommunikologer. Terminologi.” utgiven av Kommunikologföreningen.