Fackdokumentation

Kommunikologföreningens Fackdokumentation

Dokumentet beskriver materialet, ord och begrepp som används inom metadisciplinen kommunikologi.

Avsikten är att uppdaterad dokumentation ska vara tillgänglig för alla kommunikologer*.

Kommunikologi blev definierad 2001 av Fleiner & Sjøbakken.
Dokumentet innehåller norsk, svensk och engelsk översättning.
Dokumentationen representerar kommunikologers bästa tolkning och enade förståelse.

Kommunikologföreningens dokumentation är framtagen på initiativ av enskild medlem och därefter utvecklad via diskussioner på Kommunikologföreningens öppna kongresser, samt i diskussioner inom föreningens arbetsgrupp för dokumentationen.

Föreningens årsmöte 2016 tog beslut om att formulera en ”standard”, och årsmötet 4 februari 2017 fastställde den första editionen.

Dokumentationen ägs och utges av Kommunikologföreningen. Den är offentligt tillgänglig för beställning. Kommunikologer kan välja att referera till den.

Alla kommunikologer kan bidra med synpunkter via Kommunikologföreningens öppna kongresser
och/eller direkt till föreningens arbetsgrupp ”Redaktionskommittén för Fackdokumentationen”.

Planering för komplettering och uppdatering pågår.

Beställning och priser

Ett ex ingår i medlemsavgift. externa köpare är välkomna att beställa.

Leverans från april 2017

1-9 ex       450 kr/st
10-24 ex  350 kr/st
25-49 ex  300 kr/st
50-99 ex  250 kr/st
100- ex     200 kr/st

För er som beställer/betalar i Sverige:
Vänligen betala in SEK 450:- på bankgiro nr 853-9462. Märk betalningen med ”Fackdokumentation 2017” samt ditt namn.

För er som beställer/ betalar i Norge:
Vänligen betala in NOK 450 till konto nr. 9365.19.03775 . Märk betalningen med ”Fackdokumentation 2017” och ditt namn.

För beställare i andra länder än Sverige och Norge:
IBAN och SWIFT för norsk konto: Konto nr. 9365 19 03775, IBAN: NO1893651903775, SWIFT: DNBANOKK

För samtliga beställare gäller:
Maila eller därefter namn och postadress till styrelsen@kommunikologforeningen.org

 

*Med kommunikologer avser Kommunikologföreningen:

  • Den som genomfört utbildningsprogram i regi av Fleiner & Sjøbakken (Studio KomFor/Skandinavisk Institutt for Kommunikologi) fram till certifikat på avancerad nivå (metanivå) i kommunikologi, samt den som utbildats/studerat på avancerad nivå före begreppen kommunikologi och kommunikolog etablerades.
  • Den med motsvarande utbildning/studier från andra leverantörer som är kongruent med ”Fackdokumentation för kommunikologer. Terminologi.” utgiven av Kommunikologföreningen.