Kalender

* Denna sida är gemesam för samtliga språk.

Inga Evenemang

 

Kalender är främst till för fagliga träffar där vi kan träna, delge kunskap och stödja varandra i kompetensutveckling.

Boka evenemang ovan i respektive eventbeskrivning ovan!

Betala evenemang enligt pris och instruktion för respektive evenemang. Du kan antingen betala online för de evenemang som har en online-betalknapp. Du kan alltid betala via din bank. Vid betalning via bank ange alltid namn på evenemang samt ditt namn.

För evenemang i Sverige, använda bankgiro nr 853-9462 .

För evenemang i Norge, använd konto nr. 9365.19.03775 .

För medlemmar i andra länder än Sverige och Norge – IBAN og SWIFT for norsk konto:

Konto nr. 9365 19 03775, IBAN: NO1893651903775, SWIFT: LANDNOK1 (adr. til banken er: Landkreditt Bank, Postboks 1824 Vika, 0123 Oslo).