Årsmöten

Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte, som hålls årligen innan april månads utgång. Detta innebär att föreningen har en demokratisk ram. Aktiva och engagerade medlemmar stärker demokratin och föreningen blir det medlemmarna bestämmer.

Årsmøte 2020
Sted: Scandic Hotel, Arvika.
Tid: Lørdag 21. mars

Dagordning Kommunikologföreningens årsmöte 21 mars 2020
Fullmaktsskjema 2020
Regnskap 2019 + Budsjett 2020
Styrelsens verksamhetsplan för Kommunikologföreningen 2020
Verksamhetsberattelse 2019 Kommunikologföreningen

Ekstraordinært årsmøte 2019
9. november 2019 – webinar
Protokoll (pdf)
Presentasjon (pdf)

Protokoll

2012 (pdf)

2013 (pdf)

2014 (pdf)

2015 (pdf)

2015 – extraordinära (pdf)

2016 (pdf)

2017 (pdf)

2018 (pdf)

2019 (pdf)

Protokoll – Ekstraordinært Årsmøte november 2019