Årsmöten

Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte, som hålls årligen innan april månads utgång. Detta innebär att föreningen har en demokratisk ram. Aktiva och engagerade medlemmar stärker demokratin och föreningen blir det medlemmarna bestämmer.

Årsmøte 2019
Sted: Scandic Hotel, Arvika.
Tid: Lørdag 6. april  kl. 1630-1800

Dokumenter til årsmøtet:

Protokoll

2012 (pdf)

2013 (pdf)

2014 (pdf)

2015 (pdf)

2015 – extraordinära (pdf)

2016 (pdf)

2017 (pdf)

2018 (pdf)

2019 (pdf)