Årsmøter

Foreningens høyeste besluttende organ er årsmøtet, som holdes årlig innen utgangen av april måned. Foreningen har en demokratisk ramme. Aktive og engasjerte medlemmer styrker demokratiet og foreningen blir det medlemmene bestemmer.

Årsmøte 2020
Sted: Scandic Hotel, Arvika.
Tid: Lørdag 21. mars

Dagordning Kommunikologföreningens årsmöte 21 mars 2020
Fullmaktsskjema 2020
Regnskap 2019 + Budsjett 2020
Styrelsens verksamhetsplan för Kommunikologföreningen 2020
Verksamhetsberattelse 2019 Kommunikologföreningen

Ekstraordinært årsmøte 2019
9. november 2019 – webinar
Protokoll (pdf)
Presentasjon (pdf)

Protokoller fra tidligere årsmøter

2012 (pdf)

2013 (pdf)

2014 (pdf)

2015 (pdf)

2015 – ekstraordinært (pdf)

2016 (pdf)

2017 (pdf)

2018 (pdf)

2019 (pdf)

Protokoll – Ekstraordinært Årsmøte november 2019