Årsmøter

Foreningens høyeste besluttende organ er årsmøtet, som holdes årlig innen utgangen av april måned. Foreningen har en demokratisk ramme. Aktive og engasjerte medlemmer styrker demokratiet og foreningen blir det medlemmene bestemmer.

Årsmøte 2017
Sted: Scandic Hotel, Arvika.
Tid: 4. februar kl. 1630-1800

Dokumenter til årsmøtet:
Dagordning (docx)

Styrelsens verksamhetsberättelse (docx)

Regnskap og budsjett (xlsx)

Styrelsens verksamhetsplan (docx)

Motion – medlemskap i Kommunikologforeningen version (docx)

Forslag til Kommunikologforeningens årsmøte 2017 – fra valberedningen (docx)

Forslag til Kommunikologforeningens årsmøte 2017 – medlemsavgift (docx)

Valgkomiteens innstilling 2017 (docx)

Revisjonsberetning (pdf)

Fullmaktsskjema (docx)

 

Protokoller fra tidligere årsmøter

2012 (pdf)

2013 (pdf)

2014 (pdf)

2015 (pdf)

2015 – ekstraordinært (pdf)

2016 (pdf)

2017 (pdf)