Styret og valgkomité

Fra venstre: Linda, Ole, Kenneth, Ossie. Foran: Beate L.

Styret

Ole Gustafsson, styreleder og pressekontakt
Kenneth Tilley, nestleder
Linda Nilsson, styremedlem
Ossie Selimovic, styremedlem
Beate Lofseik, styremedlem
Beate Nordby, varamedlem
Robert Eriksson, varamedlem

styrelsen@kommunikologforeningen.org

Valgkomité

Monika L. Eknes, leder
Anna Carlsson, medlem
Lene Nyhus, medlem

valberedningen@kommunikologforeningen.org

 

Slik oppfatter nåværende styre, valgt på årsmøte 4. februar 2017, styrets rolle og mandat

Styret i Kommunikologforeningen april 2017.

Styrets rolle er:

”Å utøve, representere og administrere medlemmene av Kommunikologforeningens felles interesse på best mulig måte

Styrets oppdrag er:

Styremedlemmer er ansvarlig for å følge foreningens organisasjonside, intensjoner, vedtekter og retningslinjer og mandater som medlemmer bestemmer gjennom årsmøtet .

Innenfor denne rammen arbeider styret selvstendig og kan bidra og påvirke utviklingen ved å initiere forslag til årsmøtet som er foreningens høyeste besluttende organ.

Det er utelukkende bestillinger fra medlemmer gjennom vedtak i årsmøtet, som formelt instruerer og godkjenner mandat til styret for å utvikle produkter, bøker, notater, filmer, utdanningsopplegg etc. der foreningen er avsender. For eksempel «Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi.»

 

Styret kan fortsatt, med støtte fra kongresser, og via redaksjonskomiteen for fagdokumentasjon, utvide referanselister i fagdokumentasjonen, hvis de vurderes å ha interesse for kommunikologer

Styret og styremedlemmenes oppdrag er derimot ikke å:

  • løfte egne meninger eller på annet vis styre foreningen
  • reklamere for eller løfte frem produkter, som ovenstående eksempler, som er tatt frem av enkeltmedlemmer eller virksomheter hvor de er engasjert.

Alle medlemmer i foreningen (uansett rolle i foreningen) har rett til og kan selvsagt sende inn forslag til årsmøtet.