Styret og valgkomité

Styret

Arnstein Eknes, styreleder og pressekontakt
Kenneth Tilley, nestleder (ikke med på bildet)
Ole Gustafsson, styremedlem
Linda Nilsson, styremedlem
Ossie Selimovic, styremedlem
Robert Eriksson, styremedlem
Åse Berge-Haveland, varamedlem (ikke med på bildet)

styrelsen@kommunikologforeningen.org

Valgkomité

Monika L. Eknes, leder
Lene Nyhus, medlem
Thomas Danielsson, medlem

valberedningen@kommunikologforeningen.org

 

Styret følger og deler tidligere styrets rolle og mandat, dokumentert april 2017, som følger:

Styrets rolle er:

”Å utøve, representere og administrere medlemmene av Kommunikologforeningens felles interesse på best mulig måte

Styrets oppdrag er:

Styremedlemmer er ansvarlig for å følge foreningens organisasjonside, intensjoner, vedtekter og retningslinjer og mandater som medlemmer bestemmer gjennom årsmøtet .

Innenfor denne rammen arbeider styret selvstendig og kan bidra og påvirke utviklingen ved å initiere forslag til årsmøtet som er foreningens høyeste besluttende organ.

Det er utelukkende bestillinger fra medlemmer gjennom vedtak i årsmøtet, som formelt instruerer og godkjenner mandat til styret for å utvikle produkter, bøker, notater, filmer, utdanningsopplegg etc. der foreningen er avsender. For eksempel «Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi.»

 

Styret kan fortsatt, med støtte fra kongresser, og via redaksjonskomiteen for fagdokumentasjon, utvide referanselister i fagdokumentasjonen, hvis de vurderes å ha interesse for kommunikologer

Styret og styremedlemmenes oppdrag er derimot ikke å:

  • løfte egne meninger eller på annet vis styre foreningen
  • reklamere for eller løfte frem produkter, som ovenstående eksempler, som er tatt frem av enkeltmedlemmer eller virksomheter hvor de er engasjert.

Alle medlemmer i foreningen (uansett rolle i foreningen) har rett til og kan selvsagt sende inn forslag til årsmøtet.