Arbeidsgrupper

Styret har for tiden følgende arbeidsgrupper:

Kongress 2017

Ossie Selimovic
Kenneth Tilley
Beate Nordby
Robert Eriksson

kongress@kommunikologforeningen.org

Redaksjonskomite for fagdokumentasjon

Monika L. Eknes
Kenneth Tilley
Elisabeth Magnusson
Lene Nyhus
Eli Skjeseth