Årsmøte / Forside / Nyhet

Nyhetsbrev #5 2019: Ekstraordinært årsmøte

Nyhetsbrev #5 2019: Ekstraordinært årsmøte
 

Varsel om ekstraordinært årsmøte / vedtekter

Det siste årsmøtet i vår bestemte enstemmig at styret skulle foreslå justeringer/endringer i våre vedtekter/stadgar basert på diskusjon om «hva vi vil som forening og hvem vi ønsker å ha som medlemmer».  Og styret ble oppfordret til å invitere til ekstraordinært årsmøte med dette som tema.  Styret planlegger en samling i Drammen, Norge 9.-10. november med fokus på langsiktig strategi, og vil arrangere et ekstraordinært årsmøte om ettermiddagen den 9. november med endringer av vedtekter som eneste sak for behandling.  Denne prosessen er forskjellig fra ordinært årsmøte siden det nå er styret som kaller inn. Det vil bli mulig å delta og å stemme (att røsta) elektronisk via en web-link, eller sende inn fullmakt som vi i styret må ha før møtet starter, så du trenger ikke delta fysisk i Drammen.

Mer informasjon om styrets endringsforslag samt vedlegg og informasjon om hvordan du kan delta blir sendt ut til alle registrerte medlemmer senest mandag 4. november.

Se vedtekter med alle endringer markert (pdf)
Se nye vedtekter dersom alle endringsforslag blir akseptert av det ekstraordinære årsmøtet (pdf)

 

 

 

Kompetansen gör det!

Våre hjemmesider er en viktig del av hvem vi er og hvordan vi blir oppfattet.  En årsak til å endre våre vedtekter er å skape større frihet når vi kommuniserer for en større målgruppe, nemlig å kunne møte (pace) alle rundt oss som lurer på «hva er en kommunikolog».  For oss handler det mer om hva vi kan bidra med og hvilken kompetanse vi har, og mindre hvilket navn vi har.  Og at vår felles kompetanse er tverrfaglig/inter-disciplinær og ofte en tilleggskompetanse da de fleste av oss har ulike roller, jobber eller andre utdanninger i tillegg.

Der noen av våre medlemmer jobber aktivt med kommunikasjon er dette en god komplementær kompetanse for andre.  Om du regner deg selv som kommunikolog eller «meta-kommunikatör» eller noe annet i din hverdag; dette er ditt valg.  I forslaget til nye vedtekter er vi tydelige på av vi som medlemmer i foreningen har tilgang på et nettverk der erfaringsdelig og støtte i kompetansespørsmål er sentralt, og forsterker dette der vi beskriver foreningens formål.

 

 

 

Du har möjlighet att påverka!

Föreningen bygger på demokrati, 1 medlem har 1 röst. Under oktober kommer registrerade användare på föreningens hemsida och medlemmar i föreningens Facebookgrupp gås igenom, då dessa ramar är för medlemmar.

För att kunna rösta på det kommande extraordinära årsmötet behöver du ha betalt medlemsavgiften för 2019 (450 sek/nok).  Varmt välkommen att ta kontakt om du är osäker på status eller tillvägagångssätt!

 

 

 

 

Artikkel til reveiw hos International Journal of Communication

Vi har jobbet videre med internasjonal publisering av en artikkel om rammeverket fra kommunikologi. Artikkelen ble først sendt inn i sommer, og vi fikk tilbakemelding om at den burde kortes noe ned. Dette ble gjort og artikkelen sendt inn på nytt, hvorpå vi fikk spørsmål om navn på mulige kandidater som kan gjøre «review». Vi har nå sendt inn forslag til navn på forskere vi mener har gode kvalifikasjoner for å vurdere nettopp denne artikkelen. Vi er spent på fortsettelsen!

Hilsen fra Lene og Monika – på vegne av hele artikkelarbeidsgruppen

 

 

Hilsen styrelsen:
Robert Eriksson, Arnstein Eknes, Ole Gustafsson, Linda Nilsson, Ossie Selimovic
(ikke på bilde:) Kenneth Tilley, Åse Berge-Haveland
 

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|*
*|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|*
*|END:IF|*

 

 

 

 

Share This Post

Leave a Reply