Nyhet

Kommunikologi som tema for reportasjeserie i Vetenskapsradion

Vetenskapsradion publiserer nå en reportasjeserie der de blant annet gransker Unionen og noen svenske kommuner som har leid inn kommunikologer som konsulenter for å arbeide med kompetanseutvikling.

Her er en lenke til programmene:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6341929

Kommunikologforeningens styre finner det positivt at disiplinen kommunikologi vekker tilstrekkelig nysgjerrighet til at journalister velger å granske disiplinen og effekten av anvendt kommunikologisk kompetanse. Kommunikologforeningen praktiserer full åpenhet og transparens i sitt arbeid både internt overfor medlemmer og eksternt. Som kommunikologer har vi erfart at den tverrfaglige kompetansen fra studier i kommunikologi kan gjøre en forskjell, og her er et eksempel som understøtter dette:
http://www.norrkoping.se/organisation/nyheter/2016/01/12/kommunikologi-inom-norrko/index.xml

Vi har derfor tillit til at balansert journalistisk gransking vil vise at kompetansen oppleves som nyttig i ulike sammenhenger, både av kommunikologers kunder og av kommunikologene selv.

Kommunikologi er læren om/studiet av det som er felles i kommunikasjon og forandring. Det er ikke en metode eller en samling metoder. Gjennom studier i kommunikologi lærer man et rammeverk med nøkkelfaktorer i kommunikasjon og endrings-/utviklingsprosesser. Dette rammeverket kan anvendes til å analysere. Analyseresultatene kan anvendes til å velge virkningsfulle endringsaktiviteter. I tillegg kan rammeverket anvendes som et tverrfaglig språk og klassene i rammeverket som kvalitetskriterier.

Kommunikologforeningens styre er tilgjengelig for spørsmål om disiplinen kommunikologi og anvendt kommunikologisk kompetanse ved Monika L. Eknes, tel. +47 916 57 123 og via e-post styret@kommunikologforeningen.org.

Share This Post

Leave a Reply