Nyhet

Nyhetsbrev nr. 9, 2017: Fortsatt mulig å melde seg på kongress

Kongress 2017 Varmt välkommen till: inspirationsmöten för kommunikologer erfarenhetsutbyte påfyllning av energi trivsel och samvaro bland kollegor Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev nr. 8, 2017: Sees vi i Arvika?

Kongress 2017 Varmt välkommen till: inspirationsmöten för kommunikologer erfarenhetsutbyte påfyllning av energi trivsel och samvaro bland kollegor Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev nr. 7, 2017

Varmt välkommen till en spännande höstsäsong tillsammans i Kommunikologföreningen Les nyhetsbrevet her

Uttalande från Kommunikologföreningens styrelse 11 aug 2017

Som uppstart inför höstens aktiviteter önskar vi i styrelsen för Kommunikologföreningen informera om och förtydliga några saker. Under sommaren har debatt pågått på föreningens FB sida samt även på FB sidan ”Vi som utvecklas….” om föreningens roll, där bl. a. påståenden om brist på samarbetsvilja och tolkningar om ”kallt krig” använts och påförts föreningen. Grunden i Kommunikologföreningen är samarbete. Vi är för samarbete med öppna och relevanta syften, med ramar och innehåll som dokumenteras. Kommunikologföreningen har en öppen agenda! Alla kommunikologer är välkomna som medlemmar oavsett verksamhetsområde! Vi vill också tydliggöra att: Vi tar avstånd från, reagerar på samt påtalar diktat, direkta och indirekta hot för styrning av föreningen utanför demokratiska spelregler. Vi vill värn...

Nyhetsbrev nr. 6, 2017

Antallet medlemmer øker! Vi synes det er positivt at nye medlemmer kommer til. Vi har også kollegaer som kommer tilbake til foreningen! Les nyhetsbrevet her

Halvårsrapport til medlemmene i Kommunikologforeningen fra styret, juni 2017

Første halvår av 2017 er snart over og vi vil fra styret passe på å oppsummere vårt arbeid og takke øvrige medlemmer og deltakere i arbeidsgrupper for innsats og støtte!  Etter årsmøte 4. februar, med VIKTIGE beslutninger om å justere vedtektene samt godkjenne første utgave av «Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi.» som plattform, startet arbeidet for det nyvalgte styret. Styret har hittil gjennomført 9 protokollførte møter, flesteparten via telefon, dessuten et fysisk møte i Drammen. Nesten alle gjennomført med samtlige styre- og varamedlemmer tilstede. Samtlige protokoller finnes tilgjengelige for innloggede medlemmer her på hjemmesiden. Følgende prosjekter og aktiviteter har styret håndtert i første halvår av 2017: Implementert justering av vedtekter, iht årsmøte...

Styrelsen i Kommunikologföreningens (KF) sammanfattning SAMARBETE och fysiskt möte och vad som förevarit kring detta

Kommentarer efter styrelsens uttalande 22 maj 2017 Fackdokumentation och Samarbete Styrelsens sammanfattning kring frågan om SAMARBETE och fysiskt möte och vad som förevarit kring detta. Föreningen är fortsatt öppen för samarbete i praxis, under förutsättning att ramar syften och teman ligger i linje med Kommunikologföreningens mandat. Med erfarenheter från tidigare styrelser och ledamöter att många timmars fysiska möten och goda tillstånd, i efterhand skapat otydlighet, bland de medverkande med skiftande uppfattningar, tolkningar om vad som sas och beslutades. Dessvärre har dessa möten skapat mer otydlighet än klargörande. Styrelsen för (KF) har därför som förberedelse inför inbjudan till fysiskt möte med Fleiner & Sjøbakken/SIK för dialog kring samarbete samt på uppdrag av bl.a. fler...

Nyhetsbrev nr. 4 2017

Høstens kongress med program, oppdatering av hjemmesiden og invitasjon til innspill for fagdokumentasjonen. Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev nr. 3 2017

Informasjon fra styret i Kommunikologforeningen: ny hjemmeside, høstens kongress, fagdokumentasjon mm. Se hele nyhetsbrevet

Kongress 2016: Rapport

Kongressen ble arrangert for 4. gang i regi av Kommunikologforeningen i Arvika den 22. til 25. september 2016. Kongressen var, som tidligere, åpen for alle kommunikologer. Tusen takk til alle deltakerne for stort engasjement og nyttige og viktige diskusjoner, ikke minst om «Faglig dokumentasjon for kommunikologer. Taksonomi og terminologi.», tidligere referert kort til som «standard». Arbeidsgruppen for standardarbeidet vil gjennomgå forslagene til endringer fra kongressen før styret sender ut en oppdatert versjon til høring. Her kan du lese oppsummeringen fra kongressen: Referat fra kongressen 2016 (docx)

Uttalelse fra styret etter nyhetsbrev fra Kvalitetsrådet vid Skandinavisk Institutt for kommunikologi 16.06.2016

Kvalitetsrådet vid Skandinavisk Institutt for Kommunikologi har sendt ut et nyhetsbrev 16.06.2016. Imidlertid er informasjonen som gis om Kommunikologforeningen uriktig og misvisende. Rådet skriver: Föreningen har valt att inte ha något samarbete med Skandinavisk Institutt for Kommunikologi från och med den 23 januari 2016. Fundamentet för samarbetet har varit en gemensam intention om vidareföring av disciplinen och kvalitetssäkring som gemensam plattform. På Kommunikologföreningens årsmöte den 23 januari 2016 röstade medlemmarna i föreningen fram ett beslut som innebär att samarbetet inte längre finns kvar. Efter årsmötet har Institutet bjudit in Kommunikologföreningen till ett möte för att öppna diskussionen om relation och hur samarbete skulle kunna se ut. Föreningens styrelse väljer at...

Nettverkstreff om dokumentasjon i Drammen 30.04.2016

Treffet hadde følgende intensjon: Et faglig område knyttet til kommunikologforeningens hjemmeside, «Kommunikologbanken» som kommunikologer oppsøker og finner nyttig informasjon om kommunikologi som disiplin, temaorientert utfyllende dokumentasjon knyttet til våre sorteringer, mønstre og elementer, og… Treffet ble gjennomført innenfor foreningens rammer og intensjoner, og samtlige deltakerne bidro til dette. Her finner du oppsummeringen fra treffet. Styret vil, på bakgrunn av i rammene av foreningens vedtekter og årsmøtet i januar 2016, ytterligere forsterket av innspillene fra kongressen i 2015, dette nettverkstreff og nettverkstreff i Stockholm i februar, samt av resultatene av spørreundersøkelsen/enkäten gjennomført våren 2016, fortsette dokumenteringsarbeidet i henhold til/enligt plan. ...