Arkiv

Bilder og stikkord fra kongressen 13. – 15. oktober i Arvika

Stikkord fra evaluering og oppsummering: Takk! Inspirasjon Påfyll Treffe fine mennesker Deilig å dra hit Åpenhet, fritt, humor Vettige innspill Bra opplegg/program Historisk – paradigmeskifte – glädje Vel mottagen – mye varme Blitt lyssnad till Fint med åpen ramme Mer space – lengre pauser Glad – nye ansikter Spennende tanker & refleksjoner Mer mulighet for å snakke sammen – følge opp og reflektere sammen Fantastisk med presentasjon av Metakommunikation og at de kom Åpnende i forhold til muligheter God balanse mellom forelesninger, bevegelse, workshops, open space osv Bra presentasjoner på fredag: så här gör vi! Goda tilstånd – faller på plass Kontinuerlig prosess å jobbe med identitet Flere oppmerksomheter samtidig Komplementere – ikke k...

Nyhetsbrev nr. 10, 2017: Årsmøte 14. april, vårkongress mm

Årsmöte 2018: Lördag den 14 april Kommunikologföreningens ordinarie årsmöte genomförs lördag 14 april 2018. Plats, klockslag och agenda meddelas senare. Årsmötet är öppet för medlemmar i föreningen. Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev nr. 9, 2017: Fortsatt mulig å melde seg på kongress

Kongress 2017 Varmt välkommen till: inspirationsmöten för kommunikologer erfarenhetsutbyte påfyllning av energi trivsel och samvaro bland kollegor Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev nr. 8, 2017: Sees vi i Arvika?

Kongress 2017 Varmt välkommen till: inspirationsmöten för kommunikologer erfarenhetsutbyte påfyllning av energi trivsel och samvaro bland kollegor Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev nr. 7, 2017

Varmt välkommen till en spännande höstsäsong tillsammans i Kommunikologföreningen Les nyhetsbrevet her

Uttalande från Kommunikologföreningens styrelse 11 aug 2017

Som uppstart inför höstens aktiviteter önskar vi i styrelsen för Kommunikologföreningen informera om och förtydliga några saker. Under sommaren har debatt pågått på föreningens FB sida samt även på FB sidan ”Vi som utvecklas….” om föreningens roll, där bl. a. påståenden om brist på samarbetsvilja och tolkningar om ”kallt krig” använts och påförts föreningen. Grunden i Kommunikologföreningen är samarbete. Vi är för samarbete med öppna och relevanta syften, med ramar och innehåll som dokumenteras. Kommunikologföreningen har en öppen agenda! Alla kommunikologer är välkomna som medlemmar oavsett verksamhetsområde! Vi vill också tydliggöra att: Vi tar avstånd från, reagerar på samt påtalar diktat, direkta och indirekta hot för styrning av föreningen utanför demokratiska spelregler. Vi vill värn...

Nyhetsbrev nr. 6, 2017

Antallet medlemmer øker! Vi synes det er positivt at nye medlemmer kommer til. Vi har også kollegaer som kommer tilbake til foreningen! Les nyhetsbrevet her

Halvårsrapport til medlemmene i Kommunikologforeningen fra styret, juni 2017

Første halvår av 2017 er snart over og vi vil fra styret passe på å oppsummere vårt arbeid og takke øvrige medlemmer og deltakere i arbeidsgrupper for innsats og støtte!  Etter årsmøte 4. februar, med VIKTIGE beslutninger om å justere vedtektene samt godkjenne første utgave av «Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi.» som plattform, startet arbeidet for det nyvalgte styret. Styret har hittil gjennomført 9 protokollførte møter, flesteparten via telefon, dessuten et fysisk møte i Drammen. Nesten alle gjennomført med samtlige styre- og varamedlemmer tilstede. Samtlige protokoller finnes tilgjengelige for innloggede medlemmer her på hjemmesiden. Følgende prosjekter og aktiviteter har styret håndtert i første halvår av 2017: Implementert justering av vedtekter, iht årsmøte...

Styrelsen i Kommunikologföreningens (KF) sammanfattning SAMARBETE och fysiskt möte och vad som förevarit kring detta

Kommentarer efter styrelsens uttalande 22 maj 2017 Fackdokumentation och Samarbete Styrelsens sammanfattning kring frågan om SAMARBETE och fysiskt möte och vad som förevarit kring detta. Föreningen är fortsatt öppen för samarbete i praxis, under förutsättning att ramar syften och teman ligger i linje med Kommunikologföreningens mandat. Med erfarenheter från tidigare styrelser och ledamöter att många timmars fysiska möten och goda tillstånd, i efterhand skapat otydlighet, bland de medverkande med skiftande uppfattningar, tolkningar om vad som sas och beslutades. Dessvärre har dessa möten skapat mer otydlighet än klargörande. Styrelsen för (KF) har därför som förberedelse inför inbjudan till fysiskt möte med Fleiner & Sjøbakken/SIK för dialog kring samarbete samt på uppdrag av bl.a. fler...

Nyhetsbrev nr. 5 2017

Styrelsen i Kommunikologföreningen (KF) har beslutat att skicka ut ett allmänt uttalande för kännedom. När Kommunikologföreningen skickade ut ”Fackdokumentation för kommunikologer. Terminologi.” till medlemmarna, så informerade styrelsen om detta på Facebook, både på vår egen slutna sida samt den slutna sidan ”Vi som utvecklas i kommunikologi”, där även studerande och kommunikologer som inte är medlemmar i KF finns med. Vi fick mycket positiv respons från många. Några tog dock upp en diskussion om hur de uppfattade legitimiteten för Kommunikologföreningens Fackdokumentation, detta berörde även olika uppfattningar om relationen mellan kommunikologer i allmänhet, samt Kommunikologföreningen och Skandinaviskt Institut för Kommunikologi (SIK) med sitt kvalitetsråd mer specifikt. Många av er so...

Nyhetsbrev nr. 4 2017

Høstens kongress med program, oppdatering av hjemmesiden og invitasjon til innspill for fagdokumentasjonen. Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev nr. 3 2017

Informasjon fra styret i Kommunikologforeningen: ny hjemmeside, høstens kongress, fagdokumentasjon mm. Se hele nyhetsbrevet