Medlemskap

Hvem kan være medlem?

Organisasjonsidé:

Foreningen samler kollegaer innen området kommunikasjon og forandring / metakommunikasjon / kommunikologi for deling av erfaringer samt støtte i kompetansespørsmål.

Formål:

  • Et engasjert, inspirert og profesjonelt nettverk for medlemmene
  • En tydlig og anerkjent kompetanse innen området kommunikasjon og forandring / metakommunikasjon / kommunikologi
  • Nytta i samfunnet gjennom økt presisjon og fleksibilitet ved forandringsarbeid
 • Medlemskap er åpent for den som studerer eller har fullført utdanning via program som er kongruent med ”Fagdokumentasjon for kommunikologer. Terminologi.” utgitt av Kommunikologföreningen.
 • Foreningen er en religionsnøytral og politisk uavhengig organisasjon.

Medlemskap innvilges av styret.

Søkndad om medlemsskap gjøres via link på denne siden eller e-post til styret, og behandles på førstkommende styremøte.  Dette gjelder også for tidligere medlemmer som etter utmelding ønsker å melde seg inn i foreningen på ny.

Vedtektene er styrende for foreningens virksomhet og det medlemmer gjør i regi av foreningen.

Medlemsfordeler

Som medlem får du:

 • Mulighet til å påvirke foreningens utvikling
 • Møte- og stemmerett på foreningens årsmøter
 • Mulighet til å ta del i foreningens faglige material og nettverk
 • Tilgang til foreningens nyhetsbrev og Facebook-side

Se flere fordeler med medlemskap

Medlemsavgift

Du blir registrert som medlem først etter at medlemsavgiften er betalt. Medlemsavgift för 2020 er NOK/SEK 450,-.

For deg som betaler i Sverige:
Vennligst betal SEK 450:- på bankgiro nr 853-9462.  Merk betalingen med ”Medlemsavgift 2020” samt ditt navn.

For deg som betaler i Norge:
Vennligst betal NOK 450 til konto nr. 9365.19.03775. Merk betalingen med ”Medlemsavgift 2020” samt ditt navn.

For medlemmer i andra land enn Norge og Sveriga:
IBAN och SWIFT for norsk konto: Konto nr. 9365 19 03775, IBAN: NO1893651903775, SWIFT: DNBANOKK (adresse til banken er: Landkreditt Bank, Postboks 1824 Vika, 0123 Oslo).

Bli medlem

Foreningen har en lukket gruppe på Facebook åpen kun for medlemmer. Har du profil på Facebook og ønsker tilgang så send en forespørsel om tilgang.  Tilgang åpnes når medlemsavgiften er betalt og foreningen har mottatt din kontaktinformasjon.