Dialog SIK / Nyhet

Kontakt mellom styret og Skandinavisk Institutt for Kommunikologi i 2016

Styret i foreningen og SIK har i løpet av 2016 hatt følgende kontakt:

 • Styret forespurte Skandinavisk Institutt for Kommunikologi og deres kvalitetsråd om de ønsket å bidra til nettverkstreff i Stockholm den 20. februar 2016, en forespørsel som SIK og kvalitetsrådet avslo.
 • Styret har bedt SIK om en skriftlig klargjøring av deres standpunkter i følgende saker:
  • Det foreningen kaller «standards» og eierskap til disse.
  • Hva sertifisering fra Fleiner & Sjøbakken/SIK innebærer utover bevis for gjennomført utdanning.
  • SIK og kvalitetsrådets rammer, organisering samt kort informasjon om pågående prosesser og de arbeidsgrupper som har startet å arbeide.
 • SIK ba i e-post den 6. mars 2016 om et møte for å diskutere samarbeid med foreningen, sertifikater og standard utarbeidet av Kommunikologforeningen.
 • Styret begrunnet og opprettholdt i svarbrev til SIK den 18. mars 2016 ønsket om skriftlige avklaringer på de tre sakene i forkant av et eventuelt møte.
 • Styret ser positivt på at Sjøbakken og Fleiner deltok på nettverkstreff om dokumentasjon i Drammen den 30. april.
 • SIK har ikke svart på styrets brev av 18. mars. Styret har derfor utarbeidet et åpent informasjonsbrev til SIK, foreningens medlemmer og andre kommunikologer der styret tydeliggjør sine standpunkter i de tre sakene for på denne måten avslutte brevet sendt 18.03.2016.

 
Her finner du informasjonsbrevet til SiK, foreningens medlemmer og andre kommunikologer:
Informasjonsbrev til SIK, foreningens medlemmer og andre kommunikologer (docx)

 
Brev sendt til SIK 18. mars 2016:
Svarbrev til SIK 18.03.2016 (docx)

Share This Post

Leave a Reply